Học viện An ninh  Nhân dân

Học viện An ninh Nhân dân

MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN       Xây dựng và phát triển Học viện ANND trong giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng...

Học viện Cảnh sát  Nhân dân

Học viện Cảnh sát Nhân dân

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN   1.1. Sứ mạng Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở giáo dục đại học công lập đào tạo đa ngành, đa...

Học viện Chính trị Công an  Nhân dân

Học viện Chính trị Công an Nhân dân

Sứ mạng, tầm nhìn, văn hóa, khẩu hiệu hành động và triết lý giáo dục của Học viện Chính trị Công an Nhân dân.   Đảm...

Trường Đại học An ninh Nhân dân

Trường Đại học An ninh Nhân dân

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - VĂN HÓA- TRIẾT LÝ GIAO DỤC  CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN Tầm nhìn:  đến 2030 "Trường Đại...

Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân

Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân

SỨ MẠNG - TẦM NHÌN- GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỐT LÕI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN Sứ Mạng: là cơ sở đào tạo và nghiên cứu...

Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy

Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy

PHẦN THỨ NHẤT THỜI KỲ TIỀN THÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (1963 – 1999) I. TỔ GIÁO DỤC PHÒNG CHÁY CHỮA...

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân

Tầm nhìn, sứ mạng Sứ mạngTrường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND là cơ sở đào tạo chất lượng cao các ngành nghề thuộc...

Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân  I

Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG I. MỤC TIÊU Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ An ninh Nhân dân trình độ cao đẳng, trung cấp có năng lực...

Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân  I

Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I

Lịch sử phát triển của nhà trường Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I được hình thành và phát triển trên cơ sở sáp...

Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân  II

Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II

SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CSND II      Trường Cao đẳng CSND II được thành lập trên cơ sở trường Trung cấp CSND II,...