08/05/2023

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân

Tầm nhìn, sứ mạng

Sứ mạng
Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND là cơ sở đào tạo chất lượng cao các ngành nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ và hậu cần CAND, là trung tâm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu các sản phẩm thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và hậu cần phục vụ công tác, chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương.
2. Tầm nhìn đến 2030
Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND trở thành Học viện Kỹ thuật - Hậu cần CAND là cơ sở đào tạo định hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao, là trung tâm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật, hậu cần của ngành Công an.
3. Giá trị cốt lõi
Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, quy định, điều lệnh CAND.

Xem thêm tại:https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

Theo Ban Biên tập của Trường.