08/05/2023

Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

I. MỤC TIÊU

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ An ninh Nhân dân trình độ cao đẳng, trung cấp có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

II. SỨ MẠNG

​​​​​​​Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Công an, có nhiệm vụ đào tạo cán bộ, bồi dưỡng chức danh, pháp luật, nghiệp vụ cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ của lực lượng Công an Nhân dân; thực hiện nhiệm vụ dự bị chiến đấu; tham gia giáo dục quốc phòng và an ninh, thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo quy định; là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao trong Công an Nhân dân.

III. TẦM NHÌN

Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I phấn đấu đến năm 2025 trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia, đến năm 2030 Nhà trường cơ bản đáp ứng theo tiêu chuẩn hiện đại của các nước tiên tiến trong khu vực về đào tạo nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học an ninh.

Theo Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I.