Tra cứu điểm thi

Tính điểm thi CAND

Điểm thi Trung học phổ thông Ví dụ: 7.5
Điểm thi đánh giá năng lực Bộ Công an (nếu có) Ví dụ: 30.5
Điểm ưu tiên

 

Điểm thi chính thống sẽ được cập nhập sớm nhất tại https://tongdaituyensinhcand.vn/tra-cuu-diem-thi.html
Bạn vui lòng quay trở lại sau