Học viện Chính trị CAND tuyển sinh đại học 2024

Học viện Chính trị CAND tuyển sinh đại học 2024

(Chinhphu.vn) - Học viện Chính trị CAND thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 2024.

Chỉ tiêu tuyển sinh Chính quy tuyển mới năm 2024 của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND

Chỉ tiêu tuyển sinh Chính quy tuyển mới năm 2024 của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND

Chỉ tiêu tuyển sinh Chính quy tuyển mới năm 2024 của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND   Ngày 15/02/2024, đồng...

Thông báo Chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học năm 2024 tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Thông báo Chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học năm 2024 tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BCA ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển...

Trường đại học Phòng cháy chữa cháy THÔNG BÁO: Chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) năm 2024

Trường đại học Phòng cháy chữa cháy THÔNG BÁO: Chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) năm 2024

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BCA ngày 15/02/2024 về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện,...

THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH (TUYỂN MỚI) ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2024 TẠI HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH (TUYỂN MỚI) ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2024 TẠI HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BCA ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển...

Thông báo về việc tuyển sinh bổ sung thay thế.

Thông báo về việc tuyển sinh bổ sung thay thế.

Căn cứ Hướng dẫn tuyển sinh năm 2023; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; căn cứ báo cáo kết quả tuyển...

HVCSND Thông báo xét tuyển bổ sung trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2023

HVCSND Thông báo xét tuyển bổ sung trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2023

Căn cứ Công văn của Cục Đào tạo - Bộ Công an về xét tuyển bổ sung chỉ tiêu đại học chính quy tuyển mới tại Học viện...

Tuyển sinh tuyển mới đào tạo tại các học viện, trường thuộc Bộ Quốc phòng năm 2023

Tuyển sinh tuyển mới đào tạo tại các học viện, trường thuộc Bộ Quốc phòng năm 2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an; căn cứ quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào...

Thông báo tuyển sinh bổ sung, thay thế (đợt 2) trình độ trung cấp chính quy tuyển mới trong CAND 2023

Thông báo tuyển sinh bổ sung, thay thế (đợt 2) trình độ trung cấp chính quy tuyển mới trong CAND 2023

Căn cứ Hướng dẫn số 05/HD-BCA-X02, ngày 24/3/2023 của Bộ Công an hướng dẫn tuyển sinh CAND 3023 và quy chế hiện hành...

(HVCTCAND) Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung (đợt 2) tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy tuyển mới năm 2023

(HVCTCAND) Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung (đợt 2) tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy tuyển mới năm 2023

(HVCTCAND) Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung (đợt 2) tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy tuyển mới năm...