Thông báo về việc tuyển sinh bổ sung thay thế.

Thông báo về việc tuyển sinh bổ sung thay thế.

Căn cứ Hướng dẫn tuyển sinh năm 2023; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; căn cứ báo cáo kết quả tuyển...

HVCSND Thông báo xét tuyển bổ sung trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2023

HVCSND Thông báo xét tuyển bổ sung trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2023

Căn cứ Công văn của Cục Đào tạo - Bộ Công an về xét tuyển bổ sung chỉ tiêu đại học chính quy tuyển mới tại Học viện...

Tuyển sinh tuyển mới đào tạo tại các học viện, trường thuộc Bộ Quốc phòng năm 2023

Tuyển sinh tuyển mới đào tạo tại các học viện, trường thuộc Bộ Quốc phòng năm 2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an; căn cứ quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào...

Thông báo tuyển sinh bổ sung, thay thế (đợt 2) trình độ trung cấp chính quy tuyển mới trong CAND 2023

Thông báo tuyển sinh bổ sung, thay thế (đợt 2) trình độ trung cấp chính quy tuyển mới trong CAND 2023

Căn cứ Hướng dẫn số 05/HD-BCA-X02, ngày 24/3/2023 của Bộ Công an hướng dẫn tuyển sinh CAND 3023 và quy chế hiện hành...

(HVCTCAND) Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung (đợt 2) tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy tuyển mới năm 2023

(HVCTCAND) Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung (đợt 2) tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy tuyển mới năm 2023

(HVCTCAND) Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung (đợt 2) tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy tuyển mới năm...

Thông tin mới nhất về kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an Nhân dân năm 2023

Thông tin mới nhất về kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an Nhân dân năm 2023

Điểm mới quan trọng về kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an Nhân dân năm 2023

Phân vùng, khu vực trong tuyển sinh công an nhân dân

Phân vùng, khu vực trong tuyển sinh công an nhân dân

Tuyển sinh công an nhân dân năm 2023 có quy định rõ về khu vực tuyển sinh, phân vùng tuyển sinh.

Tuyển sinh ngành công an năm 2023 có gì mới?

Tuyển sinh ngành công an năm 2023 có gì mới?

Bộ Công an vừa chính thức ban hành hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023. Theo đó, tuyển sinh Công an nhân...

Dự kiến kỳ thi đánh giá của Bộ Công an 2023 sẽ diễn ra vào đầu tháng 7

Dự kiến kỳ thi đánh giá của Bộ Công an 2023 sẽ diễn ra vào đầu tháng 7

Theo kế hoạch dự kiến, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 sẽ tổ chức vào ngày 2-3/7.