04/03/2024

Chỉ tiêu tuyển sinh Chính quy tuyển mới năm 2024 của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND

Chỉ tiêu tuyển sinh Chính quy tuyển mới năm 2024 của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND
 
Ngày 15/02/2024, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2024. Theo đó chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND năm 2024 là: 190 chỉ tiêu, trong đó:
- Chỉ tiêu đại học chính quy tuyển mới từ nguồn học sinh tốt nghiệp THPT, chiến sỹ nghĩa vụ dự tuyển: 140 chỉ tiêu (Phía Bắc: 70 chỉ tiêu (63 nam, 07 nữ), Phía Nam: 70 chỉ tiêu (63 nam, 07 nữ)). Tăng 40 chỉ tiêu so với kỳ tuyển sinh năm 2023.
- Chỉ tiêu tuyển tuyển mới đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ Công an (tuyển sinh tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành Công an): 50 chỉ tiêu (45 nam, 05 nữ).
Như vậy, so với kỳ tuyển sinh năm 2023, chỉ tiêu tuyển sinh tuyển mới trình độ đại học của Trường tăng 90 chỉ tiêu. Điều này đồng nghĩa với cơ hội trúng tuyển vào trường của các thí sinh dự tuyển năm nay lớn hơn.
Hiện nay, chưa có hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động tuyển sinh năm 2024 của Bộ Công an, Nhà trường sẽ liên tục cập nhật để quý phụ huỵnh và học sinh quan tâm theo dõi, nắm thông tin.