Điều khoản sử dụng

1. Các tài nguyên, dữ liệu tại website này là tài sản trí tuệ của Nhà nước, Bộ Công an. Việc sao chép, sao chép lại hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ dữ liệu dưới mọi hình thức đều bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

2. Thí sinh tham gia thi thử Bài thi đánh giá của Bộ Công an phải có độ tuổi từ 16 đến 25. Nếu thông tin tài khoản đã đăng ký KHÔNG khớp với thông tin trên căn cước công dân thì tài khoản sẽ bị khóa.

3. Tính an toàn và bảo mật của website này được Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông qua. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để bảo vệ an toàn dữ liệu, ngăn chặn tất cả hành vi truy cập trái phép làm mất hoặc làm hư hỏng dữ liệu của website.

 

Vui lòng liên hệ số điện thoại Tổng đài tuyển sinh CAND 1900.0146 nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các điều khoản này.