05/03/2024

Học viện Chính trị CAND tuyển sinh đại học 2024

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BCA, ngày 15/2/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường CAND năm 2024, Học viện Chính trị CAND thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học năm 2024 tại Học viện Chính trị CAND, cụ thể như sau:

1. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc;

2. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu, cụ thể:

- Phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra): 50 chỉ tiêu (05 Nữ; 45 Nam);

- Phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào): 50 chỉ tiêu (05 Nữ; 45 Nam).

3. Phương thức tuyển sinh

Thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

Sau khi Bộ Công an có hướng dẫn tuyển sinh, Học viện Chính trị CAND sẽ thông báo và cập nhật trong Đề án tuyển sinh và công bố trên Website của Học viện tại địa chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn.

Theo Chinhphu.vn.