08/05/2023

Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II

SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CSND II

     Trường Cao đẳng CSND II được thành lập trên cơ sở trường Trung cấp CSND II, theo Quyết định số 5658/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Trường Cao đẳng CSND II là trung tâm đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục trong lực lượng CAND, với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp chất lượng cao, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ CSND cho lực lượng Công an các tỉnh thành phía nam, cung cấp sản phẩm khoa học CSND cho lực lượng CAND. Góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ ANQG và đảm bảo TT ATXH.

Mục tiêu của Trường Cao đẳng CSND II là đào tạo cán bộ Cảnh sát nhân dân có trình độ cao đẳng, trung cấp, có khả năng hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT và trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm. Cụ thể:

     1. Về kiến thức

     Hiểu được những nội dung cơ bản các học phần thuộc kiến thức chung; nắm vững những nội dung thuộc khối kiến thức cơ sở; chuyên sâu kiến thức ngành đào tạo cụ thể.

     2. Về kỹ năng

     Vận dụng thành thạo những kiến thức cơ bản về chính trị, tin học, ngoại ngữ, pháp luật, nghiệp vụ vào thực tế công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nắm chắc và biết vận dụng quy trình các mặt công tác từng chuyên ngành cụ thể, các biện pháp, chiến thuật, phương pháp công tác phòng, chống một số loại tội phạm cụ thể về hình sự, kinh tế, ma tuý, môi trường; có khả năng phân tích, xử lý các tình huống nghiệp vụ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

     3. Về tác phong, thái độ nghề nghiệp

     Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; yêu ngành, yêu nghề; bình tĩnh, nhạy bén, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo, linh hoạt trong công việc; có khả năng giao tiếp, ứng xử để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

     4. Về đạo đức lối sống và trách nhiệm công dân

     Có phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị của ngành Công an.

     5. Về sức khỏe

     Đạt tiêu chuẩn chiến sỹ công an khỏe theo quy định của Bộ Công an. Có khả năng thích ứng với hoàn cảnh và môi trường công tác của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu công tác trước mắt và lâu dài.

Xem thêm tại:

https://caodangcsnd2.edu.vn/cao-dang-canh-sat-nhan-dan-2/68/lich-su-hinh-thanh-and-phat-trien

Theo Lê Hoàng Đức - Phòng KT&ĐBCLĐT, T39.