08/05/2023

Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy

PHẦN THỨ NHẤT

THỜI KỲ TIỀN THÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(1963 – 1999)

I. TỔ GIÁO DỤC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(9/1963 – 12/1965)

Ngày 4-10-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 53/LCT công bố Pháp lệnh “Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác Phòng cháy và chữa cháy”.

Ngay sau khi Pháp lệnh ra đời, Bộ Công an đã giao nhiệm vụ Trường Công an Trung ương (Nay là Học viện An ninh nhân dân) mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật Phòng cháy và chữa cháy.

Từ cuối năm 1961 đến tháng 9-1963, Nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng được 3 khóa nghiệp vụ chuyên ngành kỹ thuật Phòng cháy, chữa cháy với tổng số 179 cán bộ, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Công an các tỉnh phía Bắc.

Tháng 9-1963, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 1226/CA-QĐ “Về việc thành lập Tổ Giáo dục Phòng cháy, chữa cháy” trực thuộc Khoa Cảnh sát nhân dân (Khoa Nghiệp vụ II) – Trường Công an Trung ương. Tổ Giáo dục Phòng cháy, chữa cháy có 3 cán bộ, giáo viên. Đồng chí Đinh Mười – Tổ trưởng. Ngày 2/12/1963, khai giảng lớp Nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy đầu tiên, gồm 60 học viên, có ký hiệu là C1-56.

II. KHOA CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(12/1965 – 7/1971)

Ngày 30-12-1965, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 154/CA-QĐ “Về việc thành lập Phân hiệu Cảnh sát nhân dân”, trong đó có “Khoa Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy” (mật hiệu là Khoa 56).

Khoa Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy có 7 cán bộ, giáo viên. Đồng chí Đinh Mười- Trưởng khoa.

Nhiệm vụ của Khoa là: Huấn luyện và bồi dưỡng về nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ của ngành Công an; Tuyên truyền vận động quần chúng trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

Trong những năm 1965-1967, Trường Công an Trung ương phải đi sơ tán nhiều nơi, nhưng Khoa Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, được Bộ Công an yêu cầu ở lại bám Trường, vừa học tập, vừa sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ những khu vực trọng điểm bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt như: Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Nhà máy Xà phòng, Nhà máy Cao su Sao Vàng, Tổng kho Văn Điển, Ga xe lửa Giáp Bát.v.v. Điển hình là vụ chữa cháy bảo vệ kho xăng Đức Giang- Hà Nội (ngày 29-6-1966), góp phần cùng lực lượng chữa cháy Thủ đô cứu được hơn 20 triệu lít xăng an toàn.

Với những thành tích dũng cảm trong chiến đấu, bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, ngày 3-8-1968, Bác Hồ gửi thư khen lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy.

III. PHÂN HIỆU CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(7/1971 – 9/1976)

Ngày 20-7-1971, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 1099/CA-QĐ, “Về việc tách Khoa Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (Khoa 56) và thành lập Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy”.

Tổ chức bộ máy của Phân hiệu có 3 Ban. Tổng số có 9 cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí Lục Văn Giỏi- Phân Hiệu trưởng.

Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy có nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ ngành Công an, đồng thời sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh.

Trưa 17-4- 1972, cán bộ, giáo viên, học viên của Phân hiệu được lệnh lên đường phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Thủ đô, chiến đấu bảo vệ kho xăng Đức Giang (Hà Nội). Đây là lần thứ 2, kho xăng Đức Giang bị địch đánh phá ác liệt.

Đêm 26-12-1972, đế quốc Mỹ ném xuống khu vực Nhà máy Cơ khí số 1- Hà Nội, khu vực Thượng Đình và đơn vị Bộ đội Thông tin, đóng tại xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm. Lãnh đạo Phân hiệu đã kịp thời huy động cán bộ, giáo viên, học viên tham gia cứu người bị sập hầm, cấp cứu người bị thương, đưa nhân dân đi sơ tán, chữa đám cháy tại Trung đoàn Thông tin. Trong lúc làm nhiệm vụ chiến đấu có 4 học viên đã anh dũng hy sinh. Đó là các đồng chí: Đỗ Quang Hải (Thôn Ngọc Động, xã Tiên Thanh, Tiên Lãng, Hải Phòng), Vũ Hồng Mến (Chấn Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng), Nguyễn Đức Mẫn (Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng ), Nguyễn Văn Khiêm (Công an Hà Nội cử đi học).

* Ngày 5-8-1972, Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội ký Quyết định số 1673/UB-KTCB về việc cấp đất xây dựng Cơ sở đào tạo cho Phân hiệu với diện tích là 1,2 ha, tại xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là phường Nhân Chính, quận Thanh xuân, thành phố Hà Nội).

IV. TRƯỜNG HẠ SĨ QUAN CẢNH SÁT

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(9/1976 – 6/1984)

Ngày 2-9-1976, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàn ký Quyết định số 5062-NV/QĐ “Về việc tách Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy ra khỏi Trường Cảnh sát nhân dân và thành lập Trường Hạ sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy”.

Tổ chức bộ máy của Trường Hạ sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy gồm 9 đơn vị (6 Khoa, 3 Phòng). Tổng số có 46 cán bộ, chiến sĩ. Ban Giám hiệu 3 đồng chí. Hiệu trưởng là đồng chí Bùi Danh Ý, và 2 Phó Hiệu trưởng giúp việc.

Trường Hạ sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy có nhiệm vụ: Căn cứ vào đường lối phương châm giáo dục của Đảng, mục tiêu, kế hoạch đào tạo của Ngành, nghiên cứu tổ chức thực hiện việc đào tạo Hạ sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và bổ túc sĩ quan phòng cháy, chữa cháy đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy của Ngành. Địa điểm đặt tại xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ngày 25-9-1976, Nhà trường tổ chức chiêu sinh Khóa 1 – Hệ Trung cấp phòng cháy chữa cháy đầu tiên, tổng số 155 học viên, chia làm 4 lớp, thời gian học tập 3 năm (1976-1979), ký hiệu là K1.

Ngày 3-3-1985, giáo viên, học viên Nhà trường tham gia chữa cháy tại mỏ than Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

V. TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(6/1984 – 10/1999)

Ngày 19-6-1984, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định số 90-HĐBT “Về việc thành lập 5 trường Cao đẳng” trực thuộc Bộ Nội vụ, trong đó có Trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy.

Ngày 6-11-1984, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Hùng ký Quyết định số 2825/QĐ-BNV “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy”. Trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy trực thuộc Tổng cục Cảnh sát nhân dân. Tổ chức bộ máy gồm 9 đơn vị (4 Bộ môn, 1 Khoa, 3 Phòng và 1 Tổ). Tổng số có 122 cán bộ, chiến sĩ. Ban Giám hiệu 4 đồng chí. Hiệu trưởng là đồng chí Bùi Danh Ý.

Trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hành có trình độ đại học và tiếp tục đào tạo Hệ trung học Phòng cháy chữa cháy với quy mô 600 học viên. Địa điểm đặt tại xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ngày 20-9-1984, Nhà trường tổ chức chiêu sinh Khóa 1 – Hệ Cao đẳng phòng cháy chữa cháy đầu tiên, tổng số 27 học viên, thời gian học tập 4 năm (1984-1988), ký hiệu là D1.

Ngày 12-9-1989, Nhà trường được giao nhiệm vụ tiếp nhận 7 học viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang đào tạo hệ Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy

Tháng 12-1988, đồng chí Bùi Danh Ý, Hiệu trưởng được Bộ Công an điều động đến nhận công tác tại Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, giữ chức vụ Phó Cục trưởng. Đồng chí Trần văn Thảo được bổ nhiệm Hiệu trưởng.

Tháng 7-1990, đồng chí Trần văn Thảo được Bộ Công an điều động đến nhận công tác tại Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, giữ chức vụ Cục trưởng. Đồng chí Đặng Từng được giao quyền Hiệu trưởng.

Tháng 12-1990, đồng chí Đặng Từng được bổ nhiệm Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy.

Ngày 15-8-1998, Bộ Nội vụ có Quyết định số 278/QĐ-BNV(X13) về việc tách Bộ phận Quản lý Học viên ra khỏi Phòng Quản lý Đào tạo và thành lập Phòng Quản lý Học viên trực thuộc ban Giám hiệu.

PHẦN THỨ HAI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(1999 – NAY)

Ngày 14-10-1999, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 203/1999/QĐ-TTg “Về việc thành lập Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy” trên cơ sở Trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy.

Ngày 25-2-2000, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương ký Quyết định số 171/2000/QĐ-BCA (X13) “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy”. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy có quy mô đào tạo 1000 học viên. Địa điểm đặt tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Tổ chức bộ máy gồm 12 đơn vị (6 Bộ môn, 5 Phòng, 1 Trung tâm). Ban Giám hiệu có 3 đồng chí. Hiệu trưởng là đồng chí Đặng Từng.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ: Đào tạo cán bộ có trình độ đại học và các trình độ thấp hơn về Phòng cháy, chữa cháy; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác Phòng cháy, chữa cháy trong Công an, các ngành, đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội theo quy chế văn bằng của Nhà nước; Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật về Phòng cháy, chữa cháy; Tham gia chữa cháy khi được Bộ Công an trưng dụng; Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ về phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 15-8-2000, Nhà trường tổ chức chiêu sinh khóa Đại học Phòng cháy chữa cháy đầu tiên, tổng số 93 học viên, chia 2 lớp, thời gian đào tạo 5 năm (2000-2005). Ký hiệu D16.

Ngày 17-12-2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 6995/QĐ-BGD&ĐT về việc giao Nhà trường tổ chức đào tạo hoàn chỉnh kiến thức đại học phòng cháy chữa cháy cho cán bộ đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy. Căn cứ kết quả thi tuyển, ngày 4-9-2002, Nhà trường tổ chức khai giảng khóa đầu tiên gồm 67 học viên. Ký hiệu HC1.

Tháng 12-2006, Đồng chí Đặng Từng, Hiệu trưởng có Quyết định nghỉ hưu. Đồng chí Đỗ Ngọc Cẩn, được bổ nhiệm Hiệu trưởng. Đến tháng 11-2014, đồng chí Đỗ Ngọc Cẩn có Quyết định Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà được bổ nhiệm Hiệu trưởng thay thế.

Ngày 25-12-2006, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh ký Quyết định số 2009/2006/QĐ-BCA (X13) “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy”. Theo Quyết định này, Nhà trường có tổng số 15 đơn vị (4 Bộ môn, 3 Khoa, 7 Phòng, 1 Trung tâm). Quyết định này thay thế Quyết định số 171/2000/QĐ-BCA (X13) ngày 25-2-2000.

Ngày 1-4-2008, thành lập Tạp chí Phòng cháy và chữa cháy (theo Giấy phép xuất bản số 512/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông). Nhà trường có tổng số là 16 đơn vị.

Ngày 14-1-2010, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh ký Quyết định số 188/QĐ-BCA “Về việc tách và thành lập một số đơn vị thuộc Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy”. Cụ thể là:

* Tách Phòng Quản lý khoa học và Thông tin tư liệu thành 2 đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học; Trung tâm Thông tin khoa học và Tư liệu giáo khoa.

* Tách Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật PCCC và đào tạo lái xe chữa cháy thành 2 đơn vị: Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật PCCC; Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe.

* Thành lập 2 đơn vị mới: Bộ môn Cơ sở ngành Phòng cháy, chữa cháy và Khoa cứu hộ, cứu nạn.

Ngày 26-9-2011, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 3307/QĐ-BCA “Về việc tách Bộ môn Khoa học cơ bản và Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy” thành 2 đơn vị: Bộ môn Khoa học cơ bản; Bộ môn Ngoại ngữ.

Ngày 14-12-2011, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 5738/QĐ-BCA “Về việc thành lập Phòng Quản lý Đào tạo hệ vừa làm vừa học và ngoài ngành Công an thuộc Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy”.

Ngày 10-10-2012, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 4914/QĐ-BCA “Về việc thành lập Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng đào tạo thuộc Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy”.

Ngày 11-3-2014, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 1186/QĐ-BCA “Về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học thuộc Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy”.

Như vậy, Nhà trường có thêm 8 đơn vị, nâng tổng số toàn trường lên 24 đơn vị (6 Bộ môn, 4 Khoa, 9 Phòng, 4 Trung tâm, 1 Tạp chí).

Ngày 19-12-2007, Thủ tướng Chính phủ ký Văn bản số 1959/TTg-KG giao Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học đối với các đối tượng ngoài ngành Công an và Quân đội. Căn cứ kết quả thi tuyển, ngày 14-11-2008, Nhà trường tổ chức khai giảng khóa Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ ngoài ngành Công an đầu tiên. Tổng số 34 học viên, thời gian đào tạo 5 năm (2007-2012), ký hiệu là DS1.

Ngày 28-12-2007, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định về việc phê duyệt Dự án “Xây dựng Trung tâm huấn luyện thực hành chữa cháy và đào tạo lái xe”. Địa điểm tại xã Hòa Sơn- huyện Lương Sơn- tỉnh Hòa Bình, diện tích 6,04 ha. Ngày 6-10-2008, tổ chức lễ khởi công. Ngày 13-11-2011, các hạng mục công trình cơ bản đã hoàn thành được đưa vào sử dụng. Bắt đầu từ năm học 2011 – 2012, Nhà trường chuyển toàn bộ học viên hệ Trung cấp PCCC trong Ngành Công an lên đào tạo cơ sở 2 của Nhà trường.

Ngày 26-6-2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 3554/2010/QĐ-BGD&ĐT giao Nhà trường đào tạo trình độ Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Phòng cháy chữa cháy. Bắt đầu từ năm học 2008-2009, Nhà trường đã tổ chức tuyển sinh đào tạo khóa đầu tiên gồm 37 học viên, ký hiệu là LT1.

Ngày 27-10-2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 4854/2010/QĐ-BGD&ĐT giao Nhà trường đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ. Căn cứ kết quả thi tuyển, ngày 16-11-2011 Nhà trường tổ chức khai giảng khóa đầu tiên, tổng số 25 học viên. Ký hiệu CH1.

Ngày 21-10-2013, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 5789/QĐ-BCA-X11 “Về việc đào tạo Trung cấp Phòng cháy chữa cháy tại cơ sở 3 phía Nam” địa điểm tại xã An Phước – huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai, với tổng diện tích 20 hecta do Trường Trung cấp Cảnh sát Trại giam 2 bàn giao. Ngày 30-10-2013, Nhà trường điều động 72 cán bộ chiến sĩ vào công tác tại cơ sở 3. Ngày 14-11-2013, khai giảng 6 lớp đầu tiên có ký hiệu KN1-ABCDEG, tổng số 411 học viên.

Ngày 18-11-2015, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 6489/QĐ-BCA “Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy”. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 2009/2006/QĐ-BCA (X13) ngày 25-12-2006. Tách Phòng Xây dựng lực lượng thành 2 đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác Đảng, Công tác Chính trị và Công tác Quần chúng. Theo đó nhà trường có 25 đơn vị.

Ngày 19/5/2017, Trường Đại học PCCC được Bộ Giáo dục và đào tạo ký Quyết định số 1812/QĐ-BGDĐT giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Tổ chức PCCC&CNCH, với mã số 62.86.01.13.

Ngày 20-11-2020, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 9873/QĐ-BCA “Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy”. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 6489/QĐ-BCA ngày 18-11-2015 nên hiện nay Nhà trường có tổng số 21 đơn vị (10 Khoa, 7 Phòng, 4 Trung tâm).

Xem thêm tại: 

https://daihocpccc.edu.vn/2019/12/22/tin-tuc-phong-chay-chua-chay-186896/

Theo Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy