08/05/2023

Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I

Lịch sử phát triển của nhà trường

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I được hình thành và phát triển trên cơ sở sáp nhập nhiều Trường qua nhiều giai đoạn khác nhau. Tiền thân của Trường là phân hiệu Cảnh sát nhân dân thuộc Trường Công an Trung ­ương (theo Quyết định số 155A-QĐ/BCA ngày 30/12/1965 của Bộ trư­ởng Bộ Công an). Tiền thân trực tiếp của trường là Trường Trung học Cảnh sát nhân dân I và Trường Trung học Cảnh sát nhân dân III.

Trường Trung học Cảnh sát nhân dân I được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-BNV ngày 20/2/1989 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) trên cơ sở sáp nhập 3 Trường Cao đẳng: Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Cao đẳng Cảnh sát bảo vệ và Cao đẳng Cảnh sát trại giam.

Trường Trung học Cảnh sát nhân dân III được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-BNV ngày 20/2/1989 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) trên cơ sở sáp nhập 2 Trường Trung học: Trung học Cảnh sát nhân dân thành phố Hà Nội và Trung học Cảnh sát nhân dân thành phố Hải Phòng.

Ngày 4/10/1993, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ký Quyết định số 402/QĐ-BNV sáp nhập Trường Tr­ung học Cảnh sát nhân dân I và Trung học Cảnh sát nhân dân III thành Trường Trung học Cảnh sát nhân dân I.

Ngày 25/12/2006, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 2012/2006/QĐ- BCA(X13) quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I, tên Trường được đổi từ Trường Trung học Cảnh sát nhân dân I thành Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I.

Ngày 9 tháng 7 năm 2013, đồng chí Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & đào tạo đã ký quyết định số 2509/QĐ - BGDĐT về việc thành lập Trường Cao đẳng CSND I. Trên cơ sở đó, ngày 2 tháng 8 năm 2013, đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định số 4211/QĐ - BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng CSND I.

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH Ngày 06/4/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sáp nhập Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang , Cơ sở 1 của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI vào Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.

Trải qua gần 55 năm xây dựng và trưởng thành, qua các thời kỳ trường đã giảng dạy nhiều bậc học (cao đẳng, trung học, sơ học), nhiều loại hình đào tạo (tập trung, vừa làm vừa học, bồi dưỡng...) đối với tất cả các chuyên ngành của lực lượng CSND. Học viên của Trường có mặt ở tất cả các đơn vị, địa phương và các lĩnh vực công tác, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường đã trưởng thành về mọi mặt: luôn tích cực trong nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và tài liệu dạy học; thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, gắn lý luận với thực tiễn công tác Công an; duy trì phong trào dạy tốt, học tốt và không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I luôn phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và xây dựng lực lượng Công an nhân dân từng bước phát triển. Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ giáo dục và đào tạo tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý, điển hình như:

- 01 Huân chương Hồ Chí Minh

- 02 Huân chương Quân công các hạng

- 02 Huân chương Chiến công các hạng

- 03 Cờ thi đua của Chính phủ

- 06 Cờ thi đua của Đảng ủy Công an Trung ương

- 21 Cờ thi đua của Bộ Công an

- 05 Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác để xứng đáng là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín của Ngành Công an và của cả nước.

Xem thêm tại:

https://cdcsnd1.edu.vn/home/lich-su-nha-truong/lich-su-phat-trien-cua-nha-truong-2

Theo Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I