12/11/2023

Tuyển sinh tuyển mới đào tạo tại các học viện, trường thuộc Bộ Quốc phòng năm 2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an; căn cứ quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và quy định của Bộ Công an về công tác tuyển sinh, X02 hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương) thực hiện công tác tuyển sinh tuyển mới gửi đào tạo tại các học viện, trường thuộc Bộ Quốc phòng năm 2023 (sau đây gọi chung là các trường) như sau:

1. Nguyên tắc chung

- Việc tổ chức tuyển sinh, cử đào tạo được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với trình độ đại học), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với trình độ trung cấp), quy định của Bộ Công an, quy định về hợp tác đào tạo giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng.

- Chỉ tiêu cử đào tạo tại các trường thuộc Bộ Quốc phòng là chỉ tiêu tuyển sinh tuyển mới, không trừ vào chỉ tiêu chuyển sang chế độ chuyên nghiệp khi chiến sĩ nghĩa vụ hết thời hạn tại ngũ. Thí sinh trúng tuyển được đào tạo chính quy tại các trường thuộc Bộ Quốc phòng theo hình thức đối đẳng hoặc liên kết.

- Các thí sinh trúng tuyển, sau khi tốt nghiệp được tính vào biên chế của lực lượng CAND. Các đơn vị quản lý chiến sĩ nghĩa vụ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan đề thực hiện chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo tổ chức đào tạo cho học viên như đối với chiến sĩ nghĩa vụ trúng tuyển các trường CAND; kết thúc khóa học được được xếp lương, phong hàm theo quy định; phân công công tác về các đơn vị K01, K02, C10, A06 theo đúng ngành, chuyên ngành đào tạo đã đăng ký ban đầu để tạo nguồn nhân lực cho các đơn vị.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển: Tổng số 568 chỉ tiêu, chỉ tiêu từng ngành từng trường và tổ hợp xét tuyển quy định cụ thể tại danh mục kèm theo (Phụ lục 01). Đối với các ngành, trường xét tuyển tất cả các tổ hợp thì thí sinh đăng ký tổ hợp dự tuyển là tổ hợp mà thí sinh đạt tổng điểm cao nhất theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp điểm tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và học bạ của thí sinh.

4. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển 

- Đối tượng: Chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ tại Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc (tính đến thời điểm gửi hồ sơ đăng ký dự tuyển tại các học viện, trường thuộc Bộ Quốc phòng).

- Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ Công an về tuyển sinh trong CAND. Trong đó, người dự tuyển cam kết về tiêu chuẩn chính trị của bản thân. Sau khi có kết quả xét tuyển, Đơn vị quản lý chiến sĩ nghĩa vụ tiến hành thầm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị theo quy định. Nếu phát hiện thí sinh vi phạm cam kết về tiêu chuẩn chính trị thì không công nhận kết quả trúng tuyển và thay thế bằng thí sinh liền kề.

+ Đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, không trúng tuyển vào các học viện, trường đại học, trung cấp CAND.

+ Đảm bảo ngưỡng đầu vào.

+ Có hồ sơ đăng ký dự tuyển do Công an đơn vị, địa phương gửi về X02.

+ Tốt nghiệp THPT.

5. Ngưỡng bảo đầm chất lượng đầu vào

- Trình độ đại học và ngành Y sĩ đa khoa Trường Cao đẳng Hậu cần 1: ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt tổng điểm 03 môn thi từ 15 điểm trở lên.

- Trình độ cao đẳng, trung cấp: ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt tổng điểm 03 môn thi từ 12 điểm trở lên.

6. Thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh

Đơn vị quản lý chiến sĩ nghĩa vụ triển khai thông tin về tuyển sinh tuyển mới gửi đào tạo tại các trường thuộc Bộ Quốc phòng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 44/2021/TT-BCA ngày 27/4/2021 của Bộ Công an quy định thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào CAND.

7. Hồ sơ đăng ký

Đơn vị quản lý chiến sĩ nghĩa vụ hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thông báo, tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển của thí sinh đúng thời gian quy định (Phụ lục 02), gồm:

- Danh sách đăng ký xét tuyển;

- File danh sách đăng ký xét tuyển trích xuất từ phần mềm tuyển sinh;

- Tờ khai đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Bộ Công an (Phụ lục 03);

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của thí sinh;

 - Bản sao được chứng thực từ bản chính: học bạ THPT của thí sinh, căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của thí sinh (trùng với căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân thí sinh sử dụng để đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023);

- Phiếu đăng ký xét tuyển (được in ra từ phần mềm tuyển sinh);

- Tài liệu minh chứng về đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh;

- Mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển 01 nguyện vọng vào 01 ngành của trường dự tuyển.

8. Quy trình xét tuyển, nhập học

8.1. Đơn vị xét tuyển: X02

8.2. Quy trình xét tuyển

- Thí sinh khai Tờ khai đăng ký xét tuyên trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an, trong đó thí sinh điền đầy đủ thông tin và nguyện vọng xét tuyển vào trường dự tuyển. Sau khi đăng ký xét tuyến, thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

- Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tập hợp phiếu xét tuyển, kèm lệ phí tuyển sinh của đơn vị mình gửi về X02 qua đường chuyển phát nhanh hoặc giao liên đảm bảo nhận trước khi hết thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển theo lịch tuyển sinh. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/thí sinh, trong đó Công an đơn vị, địa phương: 15.000 đồng, X02: 15.000 đồng. Công an các địa phương, đơn vị bán cho người dự tuyển Tờ khai đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Bộ Công an (Phụ lục 03) với giá 10.000 đồng/bộ, trong đó chuyển về X02 là 6.000đ/bộ đề trả kinh phí in, 4.000đ/bộ còn lại phục vụ việc vận chuyển, phát hành của đơn vị, địa phương mình.

- X02 cung cấp, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương sử dụng công nghệ thông tin trong xét tuyển. Dữ liệu xét tuyển từ dữ liệu đã được thẩm định của Công an các đơn vị, địa phương sơ tuyển, kết quả thẩm định của X02 và dữ liệu điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Căn cứ nguyện vọng của thí sinh, chỉ tiêu được giao cho từng đối tượng, chỉ tiêu được giao cho từng ngành từng trường, X02 xét tuyển theo tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình cộng kết quả học tập 03 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng. Công thức tính như sau:

ĐXT = ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT, trong đó:

+ ĐXT: điểm xét tuyển;

+M1,M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển;

+LI10,L11,L12: điểm tổng kết 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12;

+ KV: điểm ưu tiên khu vực (Phụ lục 04);

+ ĐT: điểm ưu tiên đối tượng (Phụ lục 04).

Riêng các thí sinh đã hoàn thành chương trình các môn văn hóa phổ thông trong chương trình đào tạo trung cấp nghề: Điểm trung bình học tập tương đương điểm trung bình cộng kết quả học tập 03 năm THPT lớp 10,11,12 để tính điểm xết tuyển là trung bình cộng điểm từng môn văn hóa THPT trong cả khóa học theo hệ số của từng môn và làm tròn đến 02 chữ số thập phân, theo công thức sau:

ĐTB= ((ĐMI1 x hệ số môn 1)+(ÐM2x hệ số môn 2) +...+ (ĐMn x hệ số môn n))/(hệ số môn 1 + hệ số môn 2 +...+ hệ số môn n).

- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bồ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình cộng kết quả học tập 03 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân (không tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng), lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

+ Thứ hai, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.
+ Thứ ba, xét thí sinh có điểm tổng kết lớp 12 THPT theo kết luận học bạ từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

- Trên cơ sở danh sách trúng tuyển, X02 phối hợp với A06, K01, K02, C10 và Công an các đơn vị, địa phương ra quyết định cử đi đào tạo và giao quản lý học viên được cử đào tạo tại các trường thuộc Bộ Quốc phòng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua X02) để được hướng dẫn./.