25/12/2023

Thông báo về việc tuyển sinh bổ sung thay thế.

Căn cứ Hướng dẫn tuyển sinh năm 2023; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; căn cứ báo cáo kết quả tuyển sinh của các học viện, trường Công an nhân dân, trên cơ sở thống nhất của X01 về việc tuyển sinh bổ sung (Công văn số 19580/X01-P2 ngày 04/12/2023 của X01; tổng số 52 chỉ tiêu cần tuyển đối với tổ hợp A00, A01, cụ thể: Học viện Phòng không - Không quân 08 chỉ tiêu (Máy bay động cơ: 03 chỉ tiêu; Thiết bị hàng không: 02 chỉ tiêu; Vô tuyến điện tử: 02 chỉ tiêu; Vũ khí hàng không: 01 chỉ tiêu); Trường Sĩ quan Không quân 21 chỉ tiêu (Máy bay động cơ: 08 chỉ tiêu; Thiết bị hàng không: 04 chỉ tiêu; Vô tuyến điện tử: 05 chỉ tiêu; Vũ khí hàng không: 04 chỉ tiêu); Trường Sĩ quan Phòng hóa, ngành Chỉ huy kỹ thuật hóa học cấp phân đội: 05 chỉ tiêu; Trường Cao đẳng hậu cần I, ngành Y sĩ đa khoa: 18 chỉ tiêu), để thực hiện tối đa chỉ tiêu được giao, X02 đề nghị Công an các đơn vị, địa phương thông báo cho số thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển về X02 trước ngày 22/11/2023 tiếp tục đăng ký xét tuyển bổ sung, thay thế theo mẫu Đơn đăng ký đính kèm (trong trường hợp thí sinh có nguyện vọng), cụ thể:

- Nguyên tắc xét tuyển: thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 03 nguyện vọng theo ngành và trường dự tuyển. Xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp, ưu tiên xét tuyển hết nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 2 rồi đến nguyện vọng 3.

- Tiếp nhận Đơn đăng ký: Công an các đơn vị, địa phương hỗ trợ tiếp nhận Đơn đăng ký xét tuyển của thí sinh khi có yêu cầu và gửi về X02 qua đường giao liên nhưng phải đảm bảo thời gian để xét tuyển. Thí sinh có thể trực tiếp nộp Đơn đăng ký xét tuyển về Phòng 2, Cục Đào tạo, Bộ Công an (số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội). Giao Phòng 2, Cục Đào tạo tiếp nhận và lập biên bản về việc tiếp nhận Đơn đăng ký của thí sinh trong ngày 26/12/2023. Thí sinh ở xa có thể gửi Đơn đăng ký qua đường chuyển phát nhanh (hỏa tốc) về địa chỉ trên, trong trường hợp này thời hạn được tính theo thời gian trên dấu bưu điện (không muộn hơn ngày 26/12/2023).

- Thời gian tiếp nhận Đơn đăng ký: Công an các đơn vị, địa phương hoàn thành và gửi Đơn đăng ký xét tuyển của thí sinh về X02 (qua phòng 2) trước ngày 27/12/2023.

Thông tin liên hệ: Đồng chí Thiếu tá Triệu Thành Đạt hoặc Đồng chí Thượng úy Trần Thị Thúy Hằng, Phòng 2 - Cục Đào tạo, Bộ Công an, SĐT: 09789.23.616 hoặc 069.2320.290 hoặc Tổng đài tuyển sinh CAND 1900 0146. X02 thông báo để thí sinh và các đơn vị có liên quan quan tâm thực hiện.