03/11/2023

Thông báo tuyển sinh bổ sung, thay thế (đợt 2) trình độ trung cấp chính quy tuyển mới trong CAND 2023

Căn cứ Hướng dẫn số 05/HD-BCA-X02, ngày 24/3/2023 của Bộ Công an hướng dẫn tuyển sinh CAND 3023 và quy chế hiện hành của Bộ lao động - Thương Binh và Xã hội về công tác tuyển sinh; theo phương án điểm và danh sách trúng tuyển tuyển sinh trình độ trung cấp chính quy tuyển mới đã được X02 thông báo, trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Công an các đơn vị, địa phương đối với thí sinh không có nguyện vọng nhập học trình độ trung cấp CAND. X02 hướng dẫn xét tuyển bổ sung, thay thế trình độ trung cấp CAND năm 2023 như sau:

1. Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung: 149 chỉ tiêu được xác định theo từng trường, từng vùng, từng đối tượng, giới tính nam/nữ (Phụ lục 01). 

2. Đối tượng, điều kiện xét tuyển 

Thí sinh đảm bảo điều kiện và đã tham gia dự tuyển vào CAND năm 2023 theo từng đối tượng (học sinh THPT, Chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ, học sinh T11; Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ) nhưng không trúng tuyển hoặc chưa nhập học vào các trường ngoài ngành Công an. Ưu tiên xét tuyển vào trường CAND đã tham gia dự tuyển. 

Thí sinh tham gia xét tuyển đảm bảo theo tổ hợp, mã bài thi đánh giá, đối tượng, giới tính nam/nữ, phân vùng tuyển sinh được phép dự tuyển vào các trường trung cấp CAND năm 2023 (được quy định tại Hướng dẫn số 05/HD-BCA-X02 ngày 24/3/2023 của Bộ Công an). Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của 03 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND từ 10 điểm trở lên, không có điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Phương thức tuyển sinh và quy trình xét tuyển bổ sung: Thực hiện phương thức tuyển sinh và quy trình xét tuyển theo quy định tại điểm 3.6.1 và điểm 3.6.2 Hướng dẫn số 05/HD-BCA-X02 ngày 24/3/2023 của Bộ Công an. Trong trường hợp xét tuyển vượt chỉ tiêu được giao, ưu tiên xét tuyển thí sinh là con đẻ của cán bộ CAND. 

4. Hồ sơ xét tuyển 

- Bản sao được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận, xác nhận kết quả về giải đạt được của thí sinh (đối với thí sinh dự tuyển Phương thức 1); 

- Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT năm 2023 của thí sinh, kèm Bản chính để đối chiếu. 

-Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp THPT của thí sinh

-Phiếu thông báo điểm xét tuyển vào CAND do X02 hoặc cơ sở đào tạo cấp;

5. Lệ phí xét tuyển: 20.000đ/nguyện vọng. 

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày, kể từ 17h00 ngày 02/11/2023 đến trước 17h00 ngày 06/11/2023. 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Giao Phòng 2 - Cục Đào tạo, Bộ Công an (số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội) trực tiếp tiếp nhận và lập biên bản về việc tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh. Thí sinh ở xa có thể gửi hồ sơ chuyển phát nhanh (hỏa tốc) về địa chỉ nêu trên, thời hạn được tính theo thời gian trên dấu bưu điện, không muộn hơn ngày 05/11/2023. Công an các đơn vị, địa phương hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh khi có yêu cầu và gửi về X02 qua đường giao liên nhưng phải đảm bảo thời gian trên để xét tuyển. 

- Thông tin liên hệ: Đồng chí Thiếu tá Triệu Thành Đạt hoặc Đồng chí Thượng úy Trần Thị Thúy Hằng, Phòng 2 - Cục Đào tạo, Bộ Công an, SĐT: 069.2320.290 hoặc 0978.923.616. 

7. Thông báo tuyển sinh bổ sung, thay thế: đề nghị Báo CAND, Tổng đài Hướng dẫn tuyển sinh CAND và các Ban Tuyển sinh phối hợp thông báo công khai đến thí sinh đã tham gia dự tuyển vào các trường CAND nhưng không trúng tuyển, đảm bảo điều kiện để tham gia xét tuyển bổ sung theo quy định.

8. Thông báo điểm trúng tuyển và chiêu sinh nhập học . X02 thông báo điểm trúng tuyển vào ngày 09/11/2023. 

- Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các trường CAND hoàn thiện hồ sơ nhập học theo quy định tại Hướng dẫn số 05/HD-BCA-X02 ngày 24/3/2023 của Bộ Công an. 

- Các trường CAND có thí sinh trúng tuyển tổ chức chiêu sinh, nhập học vào 15/11/2023 (cùng thời điểm số thí sinh trúng tuyển đợt 1). 

X02 thông báo để thí sinh và các đơn vị có liên quan quan tâm thực hiện..