12/10/2023

(HVCTCAND) Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung (đợt 2) tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy tuyển mới năm 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT, ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn số 05/HD-BCA, ngày 24/3/2023 của Bộ Công an về tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023; căn cứ Công văn số 3422/X02-P2, ngày 18/9/2023 và Công văn số 3694/X02-P2, ngày 04/10/2023 của Cục Đào tạo về việc xét tuyển bổ sung ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước tại Học viện Chính trị CAND năm 2023, Hội đồng tuyển sinh Học viện Chính trị CAND thông báo kết quả xét tuyển bổ sung (đợt 2) tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tuyển mới năm 2023 như sau:

Tổng số 02 thí sinh trúng tuyển/02 chỉ tiêu được giao, cụ thể:

- Đối với 01 chỉ tiêu Nữ, xét tuyển Phương thức 1, địa bàn Ban tuyển sinh Công an tỉnh Hà Tĩnh: có 01 thí sinh trúng tuyển thuộc Ban tuyển sinh Công an tỉnh Hà Tĩnh (thí sinh đã xét tuyển Phương thức 1 tại Học viện Chính trị CAND đợt 1 nhưng không trúng tuyển).

- Đối với 01 chỉ tiêu Nữ khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra): 01 thí sinh trúng tuyển thuộc Ban tuyển sinh Công an tỉnh Vĩnh Phúc (thí sinh đã xét tuyển Phương thức 1 tại Học viện Chính trị CAND đợt 1 nhưng không trúng tuyển).

Thí sinh trúng tuyển phải đảm bảo đúng đối tượng theo thông báo tuyển sinh của Học viện; nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định trong thời gian theo thông báo của Học viện Chính trị CAND và đảm bảo điều kiện trúng tuyển nêu trên.

Căn cứ kết quả trúng tuyển, Hội đồng tuyển sinh Học viện Chính trị CAND thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đến Công an các đơn vị, địa phương biết để làm thủ tục nhập học cho thí sinh theo quy định. Thí sinh trúng tuyển chủ động liên hệ với Công an các đơn vị, địa phương để nhận Giấy báo nhập học và được hướng dẫn các thủ tục nhập học theo quy định.

Hội đồng tuyển sinh Học viện Chính trị CAND thông báo./.

Theo Học viện chính trị Công an nhân dân.