24/11/2023

HVCSND Thông báo xét tuyển bổ sung trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2023

Căn cứ Công văn của Cục Đào tạo - Bộ Công an về xét tuyển bổ sung chỉ tiêu đại học chính quy tuyển mới tại Học viện CSND năm 2023. Học viện CSND thông báo xét tuyển bổ sung như sau:

1. Tổng số chỉ tiêu tuyển bổ sung: 04 chỉ tiêu nam. Cụ thể:

- 01 chỉ tiêu Nam vùng 1;

- 01 chỉ tiêu Nam vùng 2;

- 02 chỉ tiêu Nam vùng 3.

2. Đối tượng xét tuyển: thí sinh đã tham gia dự tuyển các học viện, trường đại học Công an nhân dân năm 2023 nhưng không trúng tuyển; không trúng tuyển hoặc chưa nhập học vào các trường ngoài ngành Công an.

3. Tổ hợp xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại điểm 3.2.3 Hướng dẫn số 05/HD-BCA-X02 ngày 24/3/2023 của Bộ Công an ban hành hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2023 (ngành nghiệp vụ Cảnh sát xét tuyển tổ hợp A00, A01, C03, D01 và bài thi CA1, CA2).

4. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an tại Công văn 2622/X02-P2 ngày 26/7/2023 của X02. Công thức tính như sau:

Ngưỡng đảm bảo = (M1+M2+M3)*10/3 + BTBCA, trong đó:

+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển, điểm trên được quy về thang điểm 100.

+ BTBCA: điểm bài thi Bộ Công an được tính theo thang điểm 100.

5. Hồ sơ xét tuyển:

Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

- Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ trung học phổ thông;

- Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT;

- Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung (theo mẫu của Học viện CSND, Tải mẫu phiếu tại đây) trong đó ghi rõ nội dung: tôi xin cam đoan đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện để xét tuyển vào các trường CAND. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và bị loại khỏi danh sách xét tuyển vào các trường CAND năm 2023.

6. Lệ phí xét tuyển : 20.000 đồng/ nguyện vọng.

7. Điểm xét tuyển và tiêu chí phụ: Công thức tính điểm và tiêu chí phụ thực hiện theo quy định tại điểm 3.2.10.4 Hướng dẫn số 05/HD-BCA-X02 ngày 24/3/2023 của Bộ Công an.

8. Lịch xét tuyển bổ sung của Hội đồng tuyển sinh Học viện CSND:

Trong quá trình đăng ký xét tuyển, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo và BDNC của Học viện CSND (Thượng tá Nguyễn Thị Mỹ Lệ, SĐT: 0975132383 hoặc Thiếu tá Tống Sơn Huy, SĐT: 0906111299) hoặc Fax 0243.836.2801.

Theo HVCSND.