12/10/2023

(HVANND) THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG VÀO NGÀNH Y KHOA, KHÓA 55 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI CÔNG DÂN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN, NĂM 2023

Học viện An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung như sau:

      1. Số lượng chỉ tiêu xét bổ sung ngành Y khoa:

      - Tổng số chỉ tiêu: 19 chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y khoa (mã ngành: 7720101) gửi đào tạo Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng). Trong đó:

      + Phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra): 05 chỉ tiêu;

      + Phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào): 14 chỉ tiêu.

      - Trường hợp số thí sinh trúng tuyển không xác nhận nhập học, chỉ tiêu tuyển sinh được chuyển sang để tuyển bổ sung.

      2. Đối tượng, tổ hợp, điều kiện đăng ký xét tuyển bổ sung

      - Đối tượng: Thí sinh là nam giới, đã tham gia dự tuyển các học viện, trường đại học Công an nhân dân năm 2023 (mã bài thi CA1) nhưng không trúng tuyển, chưa nhập học vào các trường ngoài ngành Công an.

      - Tổ hợp xét tuyển: Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của Bộ Giáo dục và đào tạo theo tổ hợp B00 kết hợp với bài thi đánh giá của Bộ Công an.

      - Đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với ngành Y khoa:

      Theo quy định của Bộ Công an; Bộ Giáo dục và đào tạo, Học viện ANND:

      Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đối với thí sinh ở Khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của 03 môn thi là 22,5 điểm và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 là 20 điểm theo thang điểm 100.

      - Điều kiện về học lực: Đủ điều kiện sơ tuyển về học lực trung học phổ thông và học lực của từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển B00, trong đó:

      + Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, học sinh T11 trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ).

      + Thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ và thí sinh thuộc Đối tượng 01 đạt học lực từ trung bình trở lên (theo kết luận học bạ).

      + Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, học sinh T11 từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 6,5 điểm trở lên; Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 6,5 điểm trở lên (Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, thí sinh thuộc Đối tượng 01 không áp dụng điều kiện này).

      + Học sinh T11 và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật;

      3. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung

      Mức điểm trên bao gồm tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

      Công thức tính như sau:

ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+ĐƯT, trong đó:

      + ĐXT: điểm xét tuyển

      + M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND

      + BTBCA: điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an

      + ĐƯT: điểm ưu tiên

      4. Phương thức xét tuyển bổ sung

      - Xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi xét đủ chỉ tiêu bổ sung.

      - Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

      + Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

      + Thứ hai, xét thí sinh có điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

      + Thứ ba, xét thí sinh có điểm tự luận bài thi đánh giá của Bộ Công an từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

      5. Hồ sơ và lệ phí xét tuyển bổ sung

      a) Hồ sơ xét tuyển

      + Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

      + Bản sao được chứng thực từ bản chính: học bạ trung học phổ thông.

      + Bản sao được chứng thực từ bản chính: Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT.

      + Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung) đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ (tại đây). Trong đó phải ghi rõ nội dung: tôi xin cam đoan đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện để xét tuyển vào các trường CAND. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và bị loại khỏi danh sách xét tuyển vào các trường CAND năm 2023

      b) Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/nguyện vọng.

      6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung

       a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ 17h00 ngày 25/9/2023 đến trước 17h00 ngày 30/09/2023.

      b) Địa điểm nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện An ninh nhân dân (Số 125 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội). Thí sinh ở xa địa bàn Hà Nội có thể gửi hồ sơ và lệ phí qua đường chuyển phát nhanh (hỏa tốc) về địa chỉ trên, trong trường hợp này, thời hạn được tính theo thời gian trên dấu bưu điện (không muộn hơn ngày 28/09/2023).”

 

Theo Học viện An ninh nhân dân.