09/03/2024

Tuyển sinh Công an nhân dân năm 2024 có điểm gì mới?

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2024 trong Công an nhân dân. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.