27/01/2024

Từ năm 2024, người muốn vào ngành công an phải biết những thông tin quan trọng sau đây

Tiêu chuẩn về sức khỏe để tuyển chọn công an nhân dân năm 2024

Tại Thông tư số 62/2023/TT-BCA của Bộ Công an đã quy định cụ thể các tiêu chuẩn về sức khỏe đối với việc tuyển chọn công an nhân dân tham gia tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn vào Công an nhân dân (CAND), hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong CAND được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp...