20/06/2023

Thông báo địa điểm thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023

BỘ CÔNG AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 1343/TB-T03-P3

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Địa điểm thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023

     

         Căn cứ Hướng dẫn số 05/HD-BCA, ngày 24/3/2022 của Bộ Công an hướng dẫn tuyển sinh trong CAND năm 2023; Quy chế tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an ban hành kèm theo Quyết định số 2963/QĐ-BCA, ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an; thực hiện Kế hoạch số 1236/KH-T03-P3, ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Học viện Chính trị CAND về việc tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an cho thí sinh đăng ký dự tuyển tại kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy (tuyển mới) vào Học viện Chính trị CAND năm 2023; Học viện Chính trị CAND thông báo các địa điểm tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an cho thí sinh đăng ký dự tuyển vào Học viện Chính trị CAND năm 2023, như sau:

1. Đối với các thí sinh khu vực Phía Bắc

Các thí sinh khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) sẽ tham gia kỳ thi tại 05 Điểm thi, cụ thể:

1) Điểm 1: Trụ sở chính Học viện Chính trị Công an nhân dân; địa chỉ: thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

2) Điểm 2: Trường Trung học cơ sở Tiên Dược, huyện Sóc Sơn; địa chỉ: thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

3) Điểm 3: Trường Cao đẳng An ninh nhân dân; địa chỉ: thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

4) Điểm 4: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Sóc Sơn; địa chỉ: thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

5) Điểm 5: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (cơ sở 2); địa chỉ: đường 131, thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 

2. Đối với các thí sinh khu vực Phía Nam

Các thí sinh khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) sẽ tham gia kỳ thi tại 04 Điểm thi, cụ thể:

1) Điểm 6: Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II; địa chỉ: Số 247 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

2) Điểm 7: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ; địa chỉ: Số 153 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

3) Điểm 8: Khu nhà Cát Tường, Tường Vy, Hướng Dương - Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

4) Điểm 9: Khu nhà Rạng Đông - Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách cụ thể các thí sinh tại mỗi điểm thi, Học viện Chính trị Công an nhân dân sẽ thông báo cụ thể trong giấy báo dự thi và gửi cho các thí sinh (qua Công an các đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển)

3. Thông tin về tư vấn tuyển sinh

Cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh Học viện Chính trị CAND: Đ/c Đại úy, ThS Nguyễn Văn Khoa: SĐT: 0975.634.350 hoặc Đ/c Đại úy Nguyễn Duy Hiệu, SĐT: 0966530486.

Học viện Chính trị CAND thông báo để Công an các đơn vị, địa phương và các thí sinh biết và chuẩn bị./.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

Trung tướng Phan Xuân Tuy

 

Theo Học viện Chính trị Công an Nhân dân.