18/05/2023

Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 7.5 có cơ hội trúng tuyển vào các trường công an nhân dân năm 2023

Điều kiện xét tuyển công an nhân dân năm 2023

Thông tin từ hướng dẫn tuyển sinh công an nhân dân năm 2023, có 3 phương thức tuyển sinh vào các trường công an nhân dân là: tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an; xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập trung học phổ thông (trong đó có IELTS); xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 7.5 có cơ hội trúng tuyển vào các trường công an nhân dân năm 2023 - Ảnh 1.

Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức nhập học cho tân sinh viên năm học 2021-2022. Ảnh: Học viện Cảnh sát nhân dân

Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển theo phương thức xét tuyển IELTS với kết quả học tập trung học phổ thông phải đáp ứng các điều kiện sau: Có chứng chỉ ngoại ngữ không quá 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 1/4/2023, chứng chỉ do tổ chức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép với yêu cầu tiếng Anh IELTS đạt từ 7.5 trở lên.

Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển, các trường công an nhân dân vẫn cho phép đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về công an đơn vị, địa phương trước ngày 1/6/2023 hoặc trực tiếp nộp tại các trường công an nhân dân trước ngày tổ chức bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Thí sinh phải có xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi, trong đó điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học trung học phổ thông đạt từ 8,5 điểm trở lên.

Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không. Đồng thời, thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông đến thời điểm xác nhận nhập học.

Số lượng chỉ tiêu xét tuyển IELTS

Hiện tại, các trường công an đã đưa ra quy định về chỉ tiêu xét tuyển phương thức xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập trung học phổ thông.

Với việc lựa chọn xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS, thí sinh sẽ nằm trong phương thức xét tuyển số 2: xét tuyển kết hợp chứng chỉ TOEFL iBT, IELTS, HSK, DELE C1, DELF C1, tiếng Nga TRKI 3, tiếng Đức C1, tiếng Nhật JLPT N1, tiếng Hàn TOPIK II Level 4, tiếng Ý CELI.

Theo đó, Học viện An ninh Nhân dân tuyển sinh 37 chỉ tiêu. Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển sinh 52 chỉ tiêu. Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tuyển sinh 39 chỉ tiêu. Học viện Chính trị công an nhân dân tuyển sinh 10 chỉ tiêu.

Trường Đại học An ninh Nhân dân tuyển sinh 36 chỉ tiêu. Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân tuyển sinh 10 chỉ tiêu. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh 10 chỉ tiêu. Học viện Quốc tế tuyển sinh 11 chỉ tiêu.

Hướng dẫn tuyển sinh công an nhân dân năm 2023 cũng nêu rõ, trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

Thứ nhất, lấy thí sinh có điểm IELTS Academic, TOEFL iBT, HSK, DELE, DELF, TRKI, tiếng Đức C1, JLPT N1,TOPIK II, CELI xét trong từng chứng chỉ lần lượt từ cao đến thấp.

Thứ hai, xét thí sinh có điểm trung bình học tập 3 năm học trung học phổ thông từ cao xuống thấp.

Thứ ba, xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập môn ngoại ngữ lớp 10, 11, 12 từ cao đến thấp.

Theo Thúy Hằng/Công dân & Khuyến học.