09/03/2024

Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe tuyển sinh, tuyển chọn vào Công an

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân.