01/04/2024

Hướng dẫn tuyển sinh Công an Nhân dân 2024

Bộ Công an vừa ban hành Hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2024. Hướng dẫn quy định cụ thể về đối tượng tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2024, các phương thức tuyển sinh vào các học viện, trường CAND đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới. 

1. Tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, Thông tư 50 và quy định tại Hướng dẫn này.

1.1.  Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an

Cấu trúc bài thi, gồm 02 phần: phần trắc nghiệm (lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và ngôn ngữ Anh) và phần tự luận (Toán hoặc Ngữ văn).

- Thời gian làm bài thi: Tổng thời gian làm bài 180 phút.

  • Hình thức thi: Thi viết.

Mã bài thi: thí sinh chọn 01 trong 02 mã bài thi để dự thi, gồm:

+ CA1: phần thi trắc nghiệm và tự luận Toán;

+ CA2: phần thi trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn.

- Thí sinh đăng ký 01 mã bài thi của Bộ Công an (CA1 hoặc CA2) nộp lệ phí thi 180.000đ. Công an đơn vị, địa phương thu của thí sinh tại thời điểm sơ tuyển, nộp về cho các trường CAND.

- Đối với các trường tuyển sinh trong toàn quốc, thí sinh tại phía Nam sẽ thi tại địa điểm do các trường T04, T05 chủ trì. Việc công bố điểm thi, điểm phúc khảo bài thi của Bộ Công an phải được hoàn thành đảm bảo thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch của Bộ GD&ĐT.

1.2. Phương thức tuyển sinh

- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

1.3. Chỉ tiêu tuyển sinh; ngành, nhóm ngành tuyển sinh; tổ hợp xét tuyển

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 2.150 chỉ tiêu được xác định theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), từng phương thức tuyển sinh (Phụ lục 02).

- Ngành, nhóm ngành tuyển sinh: nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh, Nghiệp vụ cảnh sát (7860100); ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (7860114); ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y (7720101); ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (7310202); ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (7860113); nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần (7480200); ngành Ngôn ngữ Anh (7220201); ngành Ngôn ngữ Trung quốc (7220204); ngành Công nghệ thông tin (7480201).

- Tổ hợp xét tuyển: Tổ hợp thi tốt nghiệp THPT, gồm: A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04; Bài thi đánh giá của Bộ Công an, gồm: CA1, CA2 (Phụ lục 03). Trong đó:

+ Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát xét tuyển tổ hợp A00, A01, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.

+ Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xét tuyển tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1

+ Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước xét tuyển tổ hợp A01, C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.

+ Nhóm ngành Kỹ thuật

- Hậu cần xét tuyển tổ hợp A00, A01, D01 và bài thi CA1.

+ Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xét tuyển tổ hợp A0 và bài thi CA.

+ Ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2.

+ Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc xét tuyển tổ hợp D01, D04 và bài thi CA1, CA2.

+ Ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y xét tuyển tổ hợp A00, B00 và bài thi CA1.

+ Ngành Công nghệ thông tin xét tuyển tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1

1.4. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

1.4.1. Đối tượng

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ;

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển;

- Học sinh T11;

- Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

1.4.2. Điều kiện dự tuyển chung

Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an tại Thông tư số 48/2023/TT-BCA ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ chiến sĩ CAND, Hướng dẫn số 19119/X01-P6 ngày 23/11/2023 của X01 và 19129/HD-TCCB ngày 23/11/2023 của X01;

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển;

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, học sinh T11 trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ);

- Thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ và thí sinh thuộc Đối tượng 01 đạt học lực từ trung bình trở lên (theo kết luận học bạ);

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, học sinh T11 từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 6,5 điểm trở lên; Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 6,5 điểm trở lên (Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, thí sinh thuộc đối tượng 01 không áp dụng điều kiện này);

- Học sinh T11 và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật;

- Tính đến năm dự tuyển, học sinh T11 và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi;

- Đủ sức khỏe tuyển sinh tuyển mới vào CAND theo quy định tại Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng CAND.

1.4.3. Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức

Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung tại điểm 1.4.2, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức phải đáp ứng các điều kiện sau:

1.4.3.1. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 1

- Đối tượng: áp dụng với những thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trong năm 2024. Giải thưởng theo quy định của Bộ GD&ĐT và thời gian đoạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng.

- Về giải đạt được:

+ Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT được xét tuyển thẳng một trong các trường CAND theo nguyện vọng của thí sinh.

+ Thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Hóa học, Văn học, Lịch sử, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào một trong các trường T01, TO2, T04, T05.

+ Thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Văn học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào T03.

+ Thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Anh của B06.

+ Thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn tiếng Trung Quốc được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của B06.

+ Thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT được xét tuyển thẳng vào T06, T07, ngành Y khoa gửi đào tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng của T01, ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của T01.

1.4.3.2. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 2

- Có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không quá 02 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 01/4/2024, chứng chỉ do tổ chức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp chứng chỉ của một trong các chứng chỉ sau: tiếng Anh IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên, TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên; tiếng Trung Quốc HSK cấp 5; tiếng Tây Ban Nha DELE C1; tiếng Pháp DELF C1; tiếng Nga TRKI 3; tiếng Đức C1; tiếng Nhật JLPT N1; tiếng Hàn TOPIK II Level 4; tiếng Ý CELI 4; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của B06 chỉ tiếp nhận thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK.

Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng ngày thi chính thức phải trước ngày 30/5/2024. Hoàn thành và nộp kết quả thi tại các trường CAND trước ngày Hội đồng tuyển sinh xét tuyển Phương thức 2.

- Xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi. Trong đó, điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt từ 8.5 điểm trở lên.

Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không.

- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

1.4.3.3. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 3

- Đối với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Anh để xét tuyển) hoặc tiếng Trung Quốc (đăng ký các ngành sử dụng môn Tiếng Trung Quốc để xét tuyển) nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn đó để sơ tuyển.

- Đối với thí sinh đang học lớp 12, chưa có đánh giá về học lực, hạnh kiểm năm lớp 12 tại thời điểm sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không.

- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

1.5. Ưu tiên trong tuyển sinh

- Các đối tượng ưu tiên thực hiện theo quy định về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh tại Điều 7 Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Trong đó, điểm ưu tiên khu vực chỉ áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2024 hoặc năm 2023 (các thí sinh tốt nghiệp THPT các năm từ 2022 trở về trước không được cộng điểm ưu tiên khu vực).

- Điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an: cộng điểm ưu tiên đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế tương ứng với môn đoạt giải, lĩnh vực đoạt giải để xét tuyển thẳng vào các trường CAND được xác định tại Phương thức 1. Trong đó: giải nhất (hoặc thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc thi sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực) được cộng 1.0 điểm; giải nhì được cộng 0,75 điểm; giải ba được cộng 0,5 điểm; giải khuyến khích được cộng 0,25 điểm. Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng một giải cao nhất.

- Điểm cộng của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐC = ĐT+KV + Đth. Trong đó ĐC là điểm cộng, ĐT là điểm ưu tiên đối tượng, KV là điểm ưu tiên khu vực, Đth là điểm thưởng. Trường hợp thí sinh đạt tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 02 chữ số thập phân từ 22,5 điểm trở lên, thì điểm cộng của thí sinh được xác định như sau:

ĐC = [(30 - tổng điểm đạt được)/7,5] x (ĐT+KV+Đth).

1.6. Sơ tuyển

1.6.1. Thông tin, tuyên truyền

- Công an các đơn vị, địa phương (đặc biệt cấp cơ sở), các trường CAND tổ chức thông tin về tuyển sinh CAND bằng nhiều hình thức, phối hợp với cơ quan truyền thông các cấp trong CAND để tuyên truyền, chủ động tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh do Bộ GD&ĐT tổ chức để công dân, học sinh biết về tuyển sinh CAND và đăng ký sơ tuyển.

- Nội dung thông tin tuyên truyền: chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện dự tuyển, phương thức tuyển sinh, tổ chức bài thi đánh giá của Bộ Công an, ngành đào tạo, thủ tục hồ sơ, mức thu dịch vụ tuyển sinh, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, công tác sơ tuyển, thời gian thi tuyển, địa điểm thi tuyển, thời gian chiêu sinh nhập học, thông tin cán bộ tuyển sinh, các nội dung khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Bộ Công an.

1.6.2. Đăng ký sơ tuyển, lệ phí sơ tuyển

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ đăng ký dự tuyển tại đơn vị công tác.

- Học sinh T11 đăng ký dự tuyển tại T11.

- Học sinh phổ thông (bao gồm học sinh đã tốt nghiệp các năm trước), công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND hoặc nghĩa vụ quân sự đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú.

- Thí sinh không được đăng ký sơ tuyển tại nhiều Ban tuyển sinh thuộc Bộ Công an. Công an các đơn vị, địa phương thông báo rõ cho người dự tuyển nếu vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường CAND.

- Lệ phí sơ tuyển: thí sinh nộp 120.000đ để phục vụ công tác sơ tuyển (ngoài lệ phí khám sức khỏe).

1.6.3. Thủ tục đăng ký sơ tuyển

- Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao (được chứng thực) từ bản chính học bạ, giấy khai sinh kèm theo giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ CAND hoặc nghĩa vụ quân sự ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất ngũ.

- Công an cấp huyện đối chiếu người đến đăng ký sơ tuyển với ảnh trong giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân và các giấy tờ khác; kiểm tra chiều cao, cân nặng, học lực, hạnh kiểm, nơi trường trú và chỉ tiếp nhận cho đăng ký sơ tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định, cho thí sinh đăng ký 02 nội dung kiểm tra khả năng vận động trong các nội dung vận động theo giới tính nam, nữ (đối với Nam: chạy 100m, chạy 1500m, bật xa tại chỗ, co tay xà đơn; đối với Nữ: chạy 100m, chạy 800m, bật xa tại chỗ) về Phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp, đề xuất tổ chức kiểm tra.

- Đơn vị sơ tuyển có trách nhiệm trực tiếp chụp ảnh người đăng ký sơ tuyển (chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND mặc quân phục khi chụp ảnh), giữ lại ảnh để dán, đóng dấu giáp lai vào phiếu khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch, phiếu đăng ký dự tuyển đại học, trung cấp CAND, giấy chứng nhận sơ tuyển; trả ảnh cho thí sinh để thí sinh sử dụng dán vào lý lịch tự khai và hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và để ảnh vào phiếu đăng ký dự tuyển đại học, trung cấp CAND. Phí chụp ảnh do Công an các đơn vị, địa phương thu theo thời giá tại địa phương.

1.6.4. Tổ chức sơ tuyển

Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức sơ tuyển cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị mình và các đơn vị Công an đóng quân trên địa bàn nhưng không tự sơ tuyển được. Căn cứ kết quả sơ tuyển về hạnh kiểm, học lực, sức khỏe, thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị trước khi xét tuyển và các điều kiện khác để duyệt danh sách chứng nhận thí sinh đủ hoặc không đủ điều kiện dự tuyển (đơn vị quản lý chiến sĩ nghĩa vụ chịu trách nhiệm thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị của thí sinh). Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm thông báo cho thí sinh về điều kiện dự tuyển, đảm bảo quyền lợi dự tuyển của thí sinh.

- Công an các đơn vị, địa phương sơ tuyển sử dụng mã từng Ban tuyển sinh (Phụ lục 04). Trong trường hợp Công an đơn vị quản lý chiến sĩ nghĩa vụ phối hợp Công an địa phương nơi đóng quân sơ tuyển thì vẫn sử dụng mã Ban tuyển sinh của đơn vị quản lý chiến sĩ nghĩa vụ.

- Quy trình sơ tuyển gồm:

+ Kiểm tra học lực tại học bạ (áp dụng đối với tất cả các đối tượng);

+ Kiểm tra hạnh kiểm tại học bạ (áp dụng với học sinh T11; công dân thường trú theo quy định hiện hành tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển);

+ Xét phẩm chất đạo đức (áp dụng với chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, xuất ngũ);

+ Kiểm tra sức khỏe (áp dụng đối với tất cả các đối tượng);

+ Thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị (áp dụng đối với tất cả đối tượng theo quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND);

+ Kiểm tra khả năng vận động (áp dụng đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vào đại học CAND, trừ điều kiện về tiêu chuẩn chính trị do đang trong quá trình tra cứu). Căn cứ tình hình thực tế, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra theo hình thức tập trung hoặc theo từng cấp cơ sở (theo hướng dẫn tại Phụ lục 05).

Công an các đơn vị, địa phương gửi lịch sơ tuyển của đơn vị mình về X02 để theo dõi, phối hợp và kiểm tra.

1.6.5. Thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị trước khi xét tuyển và thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn về chính trị của thí sinh khi trúng tuyển vào các trường CAND

- Thực hiện theo quy định của Bộ Công an, trong đó:

+ Công an các đơn vị, địa phương tra cứu theo Mẫu B5 tại cơ quan hồ SƠ nghiệp vụ trong CAND đối với tất cả thí sinh đăng ký dự tuyển, nếu phát hiện vấn đề liên quan tiêu chuẩn về chính trị thì xem xét, kết luận tiêu chuẩn về chính trị; nếu không phát hiện vấn đề liên quan tiêu chuẩn về chính trị hoặc đã xác minh rõ các vấn đề liên quan đảm bảo theo tiêu chuẩn thì cho đăng ký dự tuyển vào các trường CAND.

+Sau khi trúng tuyển, tiến hành thẩm tra, xác minh kết luận tiêu chuẩn chính trị. Chỉ giải quyết nhập học đối với các trường hợp đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị.

- Thời gian tra cứu theo Mẫu B5 và thẩm tra sơ bộ lý lịch (nếu có) của thí sinh hoàn thành trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển về các trường CAND, trường hợp muộn nhất hoàn thành trước ngày thí sinh kết thúc đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch của Bộ GD&ĐT. Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm thông báo rõ đến thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển các trường ngoài ngành, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, tránh phát sinh đơn, thư sau này và thông báo cho các trường CAND loại ra khỏi danh sách xét tuyển.

- Công an các đơn vị, địa phương khi nhận được yêu cầu đề nghị thẩm tra, xác minh về lý lịch phục vụ công tác tuyển sinh vào CAND có trách nhiệm phối hợp, thẩm tra, xác minh và trả lời kết quả sớm nhất, không để chậm trễ kéo dài.

- Đối với học sinh T11: Việc thẩm tra, kết luận tiêu chuẩn chính trị do Công an địa phương có học sinh học tại T11 tiến hàng. T11 có văn bản thông báo gửi đến Công an các địa phương biết, phối hợp thực hiện.

1.7. Hồ sơ tuyển sinh

1.7.1. Hồ sơ chung cho tất cả thí sinh

- Bìa hồ sơ tuyển sinh;

- Lý lịch tự khai;

- Thẩm tra lý lịch;

- Đơn xin dự tuyển vào các trường CAND;

Phiếu đăng ký dự tuyển được in ra tử phần mềm tuyển sinh (Phiếu có chữ ký của thi sinh, chữ ký của cán bộ thẩm định và đóng dấu của đơn vị sơ tuyển).

1.7.2. Hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 1

- Tờ khai đăng ký dự tuyển đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an) kèm 02 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh ở mặt sau;

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Bộ GD&ĐT;

- Bản sao (được chứng thực) từ bản chính giấy chứng nhận, xác nhận kết quả về giải đạt được của thí sinh;

- Bản sao (được chứng thực) từ bản chính học bạ THPT của thí sinh;

- Bản phô tô giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh (trừ đối tượng miễn thi tốt nghiệp theo quy định của Bộ GĐ&ĐT);

- Bản phô tô giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân của thí sinh;

- Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng nộp 30.000 đồng lệ phí xét tuyển cho Công an địa phương (trong đó: Công an sơ tuyển: 15.000 đồng, trường CAND: 15.000 đồng).

1.7.3. Hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 2

Tờ khai đăng ký dự tuyển đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an) kèm 02 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh ở mặt sau;

- Bản sao (được chứng thực) từ bản chính giấy chứng nhận chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của thí sinh. Trường hợp đang chờ cấp phải có bản sao phiếu hẹn nhận kết quả hoặc cam đoan của thí sinh đã thi chứng chỉ trước ngày 30/5/2024 và hoàn thành nộp kết quả trước ngày Hội đồng tuyển sinh xét tuyển Phương thức 2,

- Bản sao (được chứng thực) từ bản chính học bạ THPT của thí sinh;

- Bản phôtô giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân của thí sinh;

- Bản phô tô giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh;

- Thí sinh thuộc diện xét tuyển nộp 30.000 đồng lệ phí xét tuyển cho Công an địa phương (trong đó: Công an sơ tuyển: 15.000 đồng, trường CAND: 15.000 đồng).

1.7.4. Hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 3

- Tờ khai đăng ký dự tuyển đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an) kèm 02 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh ở mặt sau;

- Bản phô tô giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân của thí sinh;

- Các tài liệu chứng minh để hưởng ưu tiên trong tuyển sinh của thí sinh (nếu có);

- Bản phô tô giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh;

- Bản sao (được chứng thực) từ bản chính học bạ THPT của thí sinh.

1.7.5. Phí hồ sơ

Nếu không tự in hồ sơ tuyển sinh, Công an các đơn vị, địa phương đăng ký hồ sơ theo địa chỉ: Phòng 2/X02, P604-B02, Trụ sở Bộ Công an, số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

+ Đối với hồ sơ tuyển sinh chung quy định tại điểm 1.7.1, Công an các địa phương, đơn vị bán cho người dự tuyển với giá 20.000 đồng/bộ, chuyển cho X02 16.000đ/bộ để trả kinh phí in, 4.000 đồng/bộ còn lại phục vụ việc vận chuyển, phát hành của đơn vị, địa phương mình.

+ Đối với Tờ khai đăng ký dự tuyển đại học CAND, Công an các địa phương, đơn vị bán cho người dự tuyển với giá 10.000 đồng/bộ, trong đó nộp về X02 6.000đ/bộ để trả kinh phí in, 4.000đ/bộ còn lại phục vụ việc vận chuyển, phát hành của đơn vị, địa phương mình.

1.8. Hướng dẫn thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh

- Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT địa phương nơi cư trú. Riêng thí sinh xét tuyển vào các trường CAND phải đăng ký tại Công an cấp huyện và tương đương theo nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đóng quân. Quá trình khai Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT ban hành và Tờ khai đăng ký dự tuyển đại học CAND của Bộ Công an ban hành, thí sinh thống nhất sử dụng một Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

- Cán bộ, chiến sĩ CAND mặc thường phục khi dự thi tốt nghiệp THPT. Công an các đơn vị, địa phương quán triệt cán bộ, chiến sĩ nghiêm chỉnh chấp hành quy chế thi tốt nghiệp THPT, trường hợp vi phạm, tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm để có hình thức kỷ luật phù hợp (cảnh cáo, khiển trách, hạ thi đua năm).

- Công an các đơn vị, địa phương yêu cầu thí sinh nộp đầy đủ các tài liệu hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu thí sinh không nộp đầy đủ các tài liệu hồ sơ dự tuyển thì từ chối quyền đăng ký dự tuyển của thí sinh (trừ các trường hợp có quy định khác).

- Thí sinh (bao gồm thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường CAND) được đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Thí sinh đã đạt điều kiện dự tuyển và đăng ký dự tuyển vào trường CAND được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký dự tuyển giữa các ngành, nhóm ngành, các trường CAND so với nguyện vọng đã khai trên Tờ khai đăng ký dự tuyển đại học CAND đảm bảo quy định về phân vùng tuyển sinh. Điều kiện để điều chỉnh nguyện vọng:

+ Nguyện vọng trường CAND xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh phải ở thứ tự nguyện vọng số 1.

+ Tổ hợp xét tuyển: các trường CAND xét tuyển theo tổ hợp tuyển sinh của nhóm ngành, ngành đã công bố và theo tổ hợp thí sinh đăng ký dự tuyển, đảm bảo điều kiện sơ tuyển theo quy định. Trường hợp thí sinh không đăng ký tổ hợp xét tuyển trên dữ liệu tuyển sinh của Bộ Công an thì sẽ không sử dụng tổ hợp đó để xét tuyển.

- Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm phổ biến rõ quy định về việc đăng ký tổ hợp xét tuyển và đăng ký dự tuyển của thí sinh để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, tránh phát sinh đơn, thư khiếu nại sau này.

1.9. Nộp hồ sơ dự tuyển

- Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào trường CAND phải khai đầy đủ thông tin vào Tờ khai đăng ký dự tuyển đại học CAND và các tài liệu kèm theo.

- Đối với Công an các đơn vị, địa phương:

+ Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh, kiểm tra hồ sơ dự tuyển (nếu thiếu phải yêu cầu thí sinh bổ sung, lưu ý: Giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT, thí sinh bổ sung ngay sau khi nhận giấy báo (chỉ cần nộp bản sao không chứng thực), đồng thời, bổ sung thông tin về kết quả học tập, hạnh kiểm năm lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024;

+ Kiểm tra, đối chiếu thông tin của thí sinh ghi trên Tờ khai đăng ký dự tuyển đại học CAND với tài liệu thí sinh cung cấp; phối hợp với các đơn vị có liên quan khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu khác để tra cứu thông tin cư trú của thí sinh; đối với các trường hợp có sự sai lệch về thông tin hoặc nghi ngờ về sự chính xác của thông tin (khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên...), cán bộ tuyển sinh cần sử dụng những tài liệu thí sinh gửi kèm hoặc liên hệ, yêu cầu thí sinh cung cấp các tài liệu minh chứng, đồng thời, yêu cầu thí sinh điều chỉnh thông tin vào ngày làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (nếu thông tin trên Phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT sai);

+ Căn cứ hồ sơ thí sinh gửi kèm theo, thông tin cư trú của thí sinh đã được công an đơn vị, địa phương được tra cứu, xác định chính xác khu vực, đối tượng ưu tiên của thí sinh:

+ Phân loại hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển, sắp xếp theo từng Phương thức xét tuyển;

+ Sắp xếp hồ sơ theo trình tự phù hợp; nhập chính xác, đầy đủ các thông tin của thí sinh, đặc biệt là số báo danh trong kỳ thi THPT của thí sinh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, mã trường, mã ngành, mã tổ hợp môn, mã bài thi đăng ký dự tuyển, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên của thí sinh. Sau khi nhập thông tin tờ khai của thí sinh đăng ký dự tuyển, cán bộ tuyển sinh thông qua phần mềm tuyển sinh in Phiếu đăng ký dự tuyển (đối chiếu với hồ sơ đăng ký dự tuyển thực tế, nếu phát hiện có sự sai sót đề nghị chỉnh sửa ngay trong dữ liệu) và yêu cầu thí sinh xác nhận thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển (Phiếu có chữ ký của thí sinh, chữ ký của cán bộ thẩm định và đóng dấu của đơn vị sơ tuyển). Tổ chức kiểm dò kỹ lưỡng các thông tin và không để xảy ra sai sót, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, dữ liệu của thí sinh khi nộp hồ sơ về trường CAND và X02.

+ Nộp hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển đại học về trường CAND theo đúng thời gian quy định, gồm: Danh sách kèm theo file dữ liệu thí sinh đăng ký dự tuyển (in và trích xuất từ phần mềm tuyển sinh CAND) và hồ sơ dự tuyển của thí sinh. Đồng thời, báo cáo tổng hợp kết quả sơ tuyển về X02 để theo dõi.

- Đối với các đơn vị có địa bàn đóng quân ở nhiều nơi khác nhau tùy theo điều kiện thực tế có thể hướng dẫn, phân cấp cho đơn vị trực thuộc liên hệ các trường CAND nộp hồ sơ, bô sung tài liệu cho thí sinh.

- Đối với các trường CAND:

+ Xây dựng kế hoạch lịch và cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ cho từng đơn vị, địa phương. Trong đó, T01, T03, T07, B06 phối hợp T06 cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ cho Công an các đơn vị phía Nam tại Cơ sở 3 của T06 (thống nhất thời gian chung cho các trường);

+ Tổ chức tiếp nhận bảng điểm, chứng nhận ngoại ngữ quốc tế của thí sinh xét tuyển theo Phương thức 2 trong thời gian quy định (nếu thí sinh đến nộp trực tiếp);

+ Căn cứ thông tin thí sinh để tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với những thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe, học lực, hạnh kiểm. Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024, không tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu chưa có kết quả học lực, hạnh kiểm cả năm lớp 12;

+ Tổ chức kiểm dò và chịu trách nhiệm trong tính chính xác các thông tin hồ sơ của thí sinh: Căn cứ dữ liệu đăng ký dự tuyển do Công an các đơn vị, địa phương nộp và dữ liệu thí sinh từ Cổng thông tin tuyển sinh để đối chiếu, xác định chính xác thông tin xét tuyển của thí sinh. Trong quá trình kiểm dò, nếu có vấn đề cần làm rõ, cần bổ sung văn bản để xác định chính xác đối tượng, khu vực ưu tiên và các thông tin của thí sinh, cán bộ tuyển sinh của trường CAND cần tập hợp, báo cáo Hội đồng tuyển sinh liên hệ Công an đơn vị, địa phương để yêu cầu xác minh, bổ sung; nếu xác định có sai sót, phải chỉnh sửa, Hội đồng tuyển sinh căn cứ vào quy chế của Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Công an, hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh và kết quả thẩm định của cán bộ tuyển sinh để chỉnh sửa lại thông tin hồ sơ cho thí sinh;

+ Tổng hợp báo cáo số liệu, danh sách thí sinh cụ thể về X02.

1.10. Tổ chức xét tuyển

1.10.1. Xác định ngưỡng đầu vào

Căn cứ kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT, các trường CAND đề xuất ngưỡng đầu vào của trường mình, thống nhất với X02 trước khi công khai cho thí sinh

1.10.2. Xét tuyển đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 1

- Tổ chức xét tuyển sau khi Công an các đơn vị, địa phương hoàn thành nộp hồ sơ dự tuyển và theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

- Căn cứ chỉ tiêu được giao, số lượng hồ sơ xét tuyển nộp về, các trường CAND tổ chức xét tuyển thẳng. Trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực; trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế;

+ Thứ hai, xét lần lượt thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT;

+ Thứ ba, xét thí sinh có điểm trung bình 03 năm học THPT từ cao xuống thấp.

- Trường hợp giải được xác định theo loại huy chương vàng, bạc, đồng thì huy chương vàng được xác định tương đương giải nhất, huy chương bạc tương đương giải nhì, huy chương đồng tương đương giải ba.

- Trường hợp tuyển không đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu chưa tuyển đủ sẽ được chuyển sang chỉ tiêu xét tuyển theo Phương thức 2 (nếu trường có xét tuyển theo Phương thức 2) hoặc Phương thức 3 (nếu trường không xét tuyển theo Phương thức 2).

- Thí sinh dự tuyển Phương thức 1 được tham gia xét tuyển theo Phương thức 2 hoặc Phương thức 3 (nếu nộp đủ hồ sơ và đảm bảo điều kiện theo quy định).

1.10.3. Xét tuyển đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 2

- Tổ chức xét tuyển sau khi Công an đơn vị, địa phương hoàn thành nộp hồ sơ dự tuyển và theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

- Xác định số lượng chỉ tiêu:

Căn cứ tỷ lệ thí sinh đủ điều kiện xét tuyển ở từng nhóm chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS Academic, TOEFL iBT, HSK, DELE, DELF, TRKI, tiếng Đức C1, JLPT N1, TOPIK II, CELI) so với tổng số thí sinh đủ điều kiện của Phương thức 2 để xác định chỉ tiêu trúng tuyển cho từng chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp chỉ tiêu trúng tuyển cho từng chứng chỉ không tròn thì lấy theo phần số nguyên trước, sau đó căn cứ vào tỷ lệ phần dư còn lại để phân phối lần lượt cho từng nhóm chứng chỉ theo tỷ lệ từ cao xuống thấp đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao, trường hợp phần nguyên đều không đủ 01 chỉ tiêu đều được làm tròn lên 01 dẫn đến vượt chỉ tiêu thì xác định chỉ tiêu theo phần thập phân từ cao xuống thấp để lần lượt làm tròn cho đến hết chỉ tiêu.

- Trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, lấy thí sinh có điểm IELTS Academic, TOEFL iBT, HSK, DELE, DELF, TRKI, tiếng Đức C1, JLPT N1,TOPIK II, CELI xét trong từng chứng chỉ lần lượt từ cao đến thấp.

+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm trung bình học tập 03 năm học THPT từ cao xuống thấp.

+ Thứ ba, xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập môn ngoại ngữ 03 năm THPT lớp 10, 11, 12 từ cao đến thấp.

Trường hợp tuyển không đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu chưa tuyển đủ sẽ được chuyển sang chỉ tiêu xét tuyển theo Phương thức 1 (nếu trường có xét tuyển theo Phương thức 1) hoặc Phương thức 3 (nếu Phương thức 1 đã hết nguồn tuyển).

- Thí sinh dự tuyển Phương thức 2 được tham gia xét tuyển theo Phương thức 1 hoặc Phương thức 3 (nếu nộp đủ hồ sơ và đảm bảo điều kiện theo quy định).

1.10.4. Xét tuyển đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 3

- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã đạt điều kiện sơ tuyển, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển về các trường CAND, đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào các trường CAND là nguyện vọng 1, đảm bảo điều kiện dự tuyển theo tổ hợp đăng ký, phân vùng tuyển sinh, đảm bảo ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

- Dữ liệu xét tuyển được lấy từ các nguồn sau:

+ Thông tin nhận từ Cổng thông tin tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, gồm: mã trường, mã ngành (sau khi đã được kiểm tra, đối chiếu theo quy định), điểm thi từng môn.

+ Kết quả bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an;

+ Khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, điểm học bạ THPT, điểm thưởng của thí sinh lấy theo dữ liệu của Bộ Công an (sau khi đã được Công an các đơn vị, địa phương và các trường CAND kiểm dò).

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy ché của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau:

ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+ĐC, trong đó:

+ ĐXT: điểm xét tuyển

+M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND + BTBCA: điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an

+ ĐC: điểm cộng

- Xác định chỉ tiêu trúng tuyển: Chỉ tiêu trúng tuyển cho từng vùng, từng nhóm ngành, từng ngành, từng đối tượng, từng mã bài thi CA1, CA2 (nếu có) được xác định trước khi xây dựng phương án điểm xét tuyển (trên cơ sở dữ liệu đăng ký nguyện vọng 1 trên Cổng thông tin tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, sau khi trừ đi số thí sinh đã trúng tuyển theo Phương thức 1, Phương thức 2 trong danh sách đăng ký xét tuyển; căn cứ tổng số hồ sơ đăng ký theo mã bài thi CA1, CA2 và tổng số thí sinh đảm bảo ngưỡng đầu vào theo quy định để xác định chỉ tiêu theo từng mã mã bài CA1, CA2. Trường hợp chỉ tiêu trúng tuyển cho từng mã bài không tròn thì làm tròn đến hàng đơn vị. Trường hợp một mã bài thi có chỉ tiêu lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 thì xác định chỉ tiêu cho mã bài thi là 01. Trường hợp chỉ tiêu hai mã bài thi có phần sau thập phân bằng 0.5 thì chỉ tiêu được ưu tiên cho mã bài thi có điểm chuẩn cao hơn).

- Các trường tiến hành xây dựng phương án điểm trúng tuyển đối với tổ hợp thí sinh đăng ký và đủ điều kiện dự tuyển có điểm cao nhất của thí sinh theo từng ngành, từng đối tượng, từng mã bài, từng vùng tuyển sinh.

- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

+ Thứ ba, xét thí sinh có điểm tự luận bài thi đánh giá của Bộ Công an từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

Trường hợp xét đến hết tiêu chí trên mà vẫn vượt chỉ tiêu, khi thẩm định phương án điểm, XO2 sẽ phối hợp X01 báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định.

1.10.5. Xét tuyển bổ sung

Trong trường hợp không xét tuyển đủ chỉ tiêu được giao, thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học hoặc khi nhập học thi sinh không đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn thì các trường CAND được xét tuyển bổ sung.

- Các trường CAND ra thông báo tuyển sinh bổ sung theo hướng dẫn của X02. Giao X02 hướng dẫn phương thức xét tuyển để thực hiện tối đa chỉ tiêu được giao, trên nguyên tắc xét điểm từ cao xuống thấp, đảm bảo theo quy định của Bộ GD&ĐT.

1.11. Công bố trúng tuyển và xác nhận nguyện vọng nhập học

1.11.1. Đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 1

- Sau khi được phê duyệt số lượng, danh sách trúng tuyển, các trường công bố thí sinh theo số báo danh (nếu có) trên trang thông tin điện tử của trường, thông báo bằng văn bản đến Công an các đơn vị, địa phương và thông báo trực tiếp đến thí sinh.

Công an đơn vị, địa phương hướng dẫn thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên Cổng thông tin tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GĐ&ĐT, nộp bản chính giấy chứng nhận, xác nhận kết quả về giải đạt được của thí sinh và phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND trúng tuyển là nguyện vọng 1. Đến hết thời hạn nhận hồ sơ xác nhận nhập học mà thí sinh không nộp hồ sơ cho Công an đơn vị, địa phương thì coi như thí sinh đó không xác nhận nhập học. Công an đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc chậm, muộn làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, phát sinh đơn, thư khiếu nại sau này.

1.11.2. Đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 2

- Sau khi được phê duyệt số lượng, danh sách trúng tuyển, các trường công bố thí sinh theo số báo danh (nếu có) trên trang thông tin điện tử của trường, thông báo bằng văn bản đến Công an các đơn vị, địa phương và thông báo trực tiếp đến thí sinh.

- Công an đơn vị, địa phương hướng dẫn thí sinh trúng tuyển nộp bản chính giấy chứng nhận chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND trúng tuyển là nguyện vọng 1 và xác nhận nhập học trên Cổng thông tin tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GĐ&ĐT. Đến hết thời hạn nhận hồ sơ xác nhận nhập học mà thí sinh không nộp hồ sơ cho Công an đơn vị, địa phương thì coi như thí sinh đó không xác nhận nhập học. Công an đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc chậm, muộn làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, phát sinh đơn, thư khiếu nại sau này.

1.11.3. Đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 3

- Sau khi điểm trúng tuyển được phê duyệt, các trường công bố thí sinh trúng tuyển theo số báo danh trên trang thông tin điện tử của trường và thông báo bằng văn bản đến Công an các đơn vị, địa phương.

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nguyện vọng nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT trong thời hạn quy định cho Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển và xác nhận nhập học vào trường CAND trúng tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GĐ&ĐT.

Công an đơn vị, địa phương hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND trúng tuyển là nguyện vọng 1 và xác nhận nhập học trên Cổng thông tin tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GĐ&ĐT.

- Đến hết thời hạn nhận hồ sơ xác nhận nhập học mà thí sinh không nộp hồ sơ cho Công an đơn vị, địa phương thì coi như thí sinh đó không xác nhận nhập học.

1.12. Chiêu sinh, kiểm tra điều kiện nhập học và phân chuyên ngành đào tạo

- Trong ngày thí sinh nhập học, các trường phải kiểm tra, đối chiếu thí sinh với ảnh trong Phiếu đăng ký dự tuyển, giấy chứng nhận sơ tuyển, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân và các giấy tờ khác. Chiến sĩ nghĩa vụ đã được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp trước thời điểm đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào trường CAND, được chiêu sinh nhập học như các thí sinh khác.

- Việc phúc tra điều kiện nhập học thực hiện theo quy định tại Điều 31 Thông tư 50. Việc phúc tra điều kiện nhập học phải được thực hiện khẩn trương, ngay sau khi thí sinh nhập học, không để kéo dài, những thí sinh chưa đảm bảo tiêu chuẩn hoặc đang chờ kết luận về tiêu chuẩn nhập học không gửi sang huấn luyện đầu khóa tại K02. Các trường CAND báo cáo kết quả kiểm tra tiêu chuẩn, hồ sơ nhập học và tình hình nhập (sau 15 ngày kể từ ngày nhập học) về Bộ Công an (qua X02).

- Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển ngành Y khoa gửi Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng: T01 thống nhất Học viện Quân y về thời gian nhập học; chủ trì, phối hợp với Công an địa phương có thí sinh trúng tuyển để ưu tiên hoàn thiện hồ sơ sớm nhất cho số thí sinh này để nhập học phù hợp với lịch nhập học tại Học viện Quân y. T01 kiểm tra các điều kiện nhập học theo quy định, tổ chức quản lý học viên và thực hiện chế độ chính sách có liên quan đối với học viên trong quá trình gửi đào tạo.

- Phân ngành, chuyên ngành đào tạo thực hiện trên nguyên tắc dân chủ, bình đẳng cho mọi thí sinh, chọn được những thí sinh có nguyện vọng và năng lực phù hợp với yêu cầu của ngành, chuyên ngành đào tạo. Căn cứ chỉ tiêu ngành, chuyên ngành cho từng vùng tuyển sinh, từng Công an đơn vị, địa phương được Bộ giao do X01 thông báo, các trường CAND phân ngành, chuyên ngành theo đúng chỉ tiêu được giao, báo cáo danh sách về X02 để quản lý, theo dõi.

1.13. Hoàn thiện hồ sơ nhập học cho thí sinh trúng tuyển

Hồ sơ nhập học thực hiện theo Thông tư số 50. Các trường CAND không đặt ra các quy định khác ngoài quy định của Bộ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu có phải xin ý kiến của Bộ).

- Đối với thí sinh trúng tuyển, có giấy báo nhập học của các trường CAND, nơi sơ tuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nhập học.

- Học sinh T11 dự thi trúng tuyển, T11 có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nhập học (trừ phần thẩm tra, kết luận tiêu chuẩn chính trị).

- Chiến sĩ nghĩa vụ do Công an các đơn vị, địa phương nơi công tác hoàn thiện hồ sơ nhập học.

- Hồ sơ nhập học được niêm phong, chuyển giao theo đường giao nhận tổ chức (qua giao liên hoặc cán bộ tổ chức trực tiếp nộp), đảm bảo trường nhận hồ sơ của thí sinh trước hoặc trong ngày thí sinh nhập học.

1.14. Sử dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh

- Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND và X02 công khai số điện thoại hỗ trợ thí sinh đăng ký sơ tuyển, xét tuyển, giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển của trường và chế độ ưu tiên trong tuyển sinh cho thí sinh; lập địa chỉ email để sử dụng, trao đổi nghiệp vụ tuyển sinh với Bộ GD&ĐT và giữa các đơn vị với nhau.

- Công an đơn vị, địa phương chủ động liên hệ, phối hợp Sở GĐ&ĐT để lấy dữ liệu thông tin của thí sinh dự tuyển vào các trường CAND dự thi tốt nghiệpTHPT năm 2024.

- Các trường CAND tham gia, sử dụng Cổng thông tin tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT để thực hiện nghiệp vụ tuyển sinh theo quy định; công bố kết quả tuyển sinh trên website của trường (nếu có).

- XO2 cung cấp, tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm phục vụ công tác tuyển sinh CAND cho Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND.

2.  Tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học đối với công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên

Tiếp tục thực hiện theo nội dung Hướng dẫn số 695/HD-X02-P2 ngày 16/3/2023 của X02 hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND và bổ sung, điều chỉnh một số nội dung thực hiện như sau:

2.1. Phân vùng tuyển sinh

- T06, T07, Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của T01: tuyển sinh địa bàn cả nước.

- T02, các ngành khác của T01: tuyển sinh thí sinh có nơi thường trú ở địa bàn phía Bắc.

- T04, T05: tuyển sinh thí sinh có nơi thường trú ở địa bàn phía Nam.

2.2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 430 chỉ tiêu (thực hiện theo Phụ lục 06).

2.3. Ngành, chuyên ngành tốt nghiệp được phép đăng ký dự tuyển

- Thí sinh đăng ký dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T01, TO2, T04, TO5, không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo của thí sinh.

- Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành An toàn thông tin (7480202) tại T01, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748).

- Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Pháp luật (738); Khoa học sự sống (742); Khoa học tự nhiên (744); Toán và thống kê (746); máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Kiến trúc và xây dựng (758); Sức khỏe (772); Môi trường và bảo vệ môi trường (785).

- Thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo tại T07, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Pháp luật (738); Khoa học sự sống (742); Kinh doanh và quản lý (734); Kiến trúc và xây dựng (758); Sức khỏe về lĩnh vực y - dược (772); Dịch vụ xã hội (776).

- Thí sinh dự tuyển Phương thức 1 được phép đăng ký dự tuyển Phương thức 2 phù hợp với lĩnh vực, ngành đào tạo.

2.4. Tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe: áp dụng như đối với tuyển sinh (tuyển mới) học sinh phổ thông vào các trường CAND theo quy định tại Mục 1 của Hướng dẫn này.

2.5. Môn thi, hình thức thi, công thức tính điểm xét tuyển: giao X02 hướng dẫn môn thi, hình thức thi, công thức tính điểm xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

2.6. Thời gian tuyển sinh: thực hiện lịch trình tuyển sinh theo thời gian quy định tại Phụ lục 01 (trong trường hợp tháng 6/2024 không thực hiện đủ chỉ tiêu sẽ tiếp tục tuyển sinh đợt tiếp theo vào tháng 11/2024).

2.7. Tuyển sinh trung cấp chính quy tuyển mới

2.7.1. Tuyển sinh Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ và học sinh T11

2.7.1.1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển Phương thức 1 (xét tuyển thẳng)

- Đối tượng và thứ tự ưu tiên xét tuyển thẳng:

+ Thí sinh là con đẻ của liệt sỹ CAND;

+ Thí sinh là con đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên); + Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND; thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong CAND;

+ Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh;

+ Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Thí sinh đoạt giải ba trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (ưu tiên xét tuyển giải từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu, trong trường hợp vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an).

- Điều kiện:

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư 50.

+ Có văn bản đề nghị của Công an các đơn vị, địa phương (kèm hồ sơ minh chứng) và Tờ khai đăng ký dự tuyển trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an. gửi về X02 thẩm định.

+ Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

- Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng nộp 30.000 đồng lệ phí xét tuyển cho Công an địa phương (trong đó: Công an sơ tuyển: 10.000 đồng, X02: 15.000 đồng, các trường có đào tạo trình độ trung cấp: 5.000 đồng. Công an đơn vị, địa phương thu từ thí sinh và nộp về X02 (sau khi đã trích lại), XO2 sẽ gửi các trường CAND kinh phí sau khi thống kê số liệu đăng ký dự tuyển.

2.7.1.2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển Phương thức 2 (xét tuyển)

- Đối tượng: Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ và học sinh T11 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

- Điều kiện:

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư 50;

+ Đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024;

+ Đảm bảo ngưỡng đầu vào trình độ trung cấp theo quy định của Bộ LĐTB&XH và được X02 thông báo trước khi xét tuyển;

+ Có hồ sơ đăng ký dự tuyển trung cấp do Công an đơn vị, địa phương gửi về X02.

+ Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

2.7.1.3. Chỉ tiêu: Chỉ tiêu xét tuyển bao gồm cả xét tuyển thẳng được quy định tại Phụ lục 07.

2.7.1.4. Hồ sơ đăng ký

- Danh sách đăng ký dự tuyển trung cấp CAND;

- File danh sách đăng ký dự tuyển trung cấp trích xuất từ phần mềm tuyển sinh;

- Tờ khai đăng ký dự tuyển trung cấp CAND theo mẫu của Bộ Công an;

- Phiếu đăng ký dự tuyển được in ra từ phần mềm tuyển sinh (Phiếu có chữ ký của thí sinh, chữ ký của cán bộ thẩm định và đóng dấu của đơn vị sơ tuyển).

Công an các địa phương, đơn vị bán Tờ khai đăng ký dự tuyển trung cấp CAND cho người dự tuyển với giá 10.000 đồng/bộ, trong đó chuyển về XO2 là 6.000đ/bộ để trả kinh phí in, 4.000đ/bộ còn lại phục vụ việc vận chuyển, phát hành của đơn vị, địa phương mình.

- Bản phô tô giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh. Trường hợp đến thời điểm chưa có giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh thì Công an đơn vị, địa phương tổng hợp và gửi bổ sung ngay sau khi thí sinh nhận giấy báo (chỉ cần nộp bản sao không chứng thực) cho X02.

- Bản sao (được chứng thực) từ bản chính: học bạ THPT của thí sinh, giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân của thí sinh (trùng với giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân thí sinh sử dụng để đăng ký thi tốt nghiệp năm 2024); - Giấy tờ chứng nhận ưu tiên trong tuyển sinh của thí sinh;

Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/thí sinh, trong đó Công an địa phương: 10.000 đồng, X02: 15.000 đồng, các trường có đào tạo trung cấp: 5.000 đồng. Công an đơn vị, địa phương thu từ thí sinh và nộp về XO2 (sau khi đã trích lại), X02 sẽ gửi các trường CAND kinh phí sau khi thống kê số liệu đăng ký dự tuyển.

2.7.1.5. Hình thức, đơn vị tổ chức thực hiện: Hình thức xét tuyển, đơn vị tổ chức thực hiện X02.

2.7.1.6. Quy trình tổ chức xét tuyển, nhập học

- Thí sinh khai Tờ khai đăng ký dự tuyển trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an, trong đó thí sinh điền đầy đủ thông tin và nguyện vọng xét tuyển vào 01 trường trung cấp CAND theo phân vùng tuyển sinh (phân vùng, phân luồng xét tuyển, mã trường, tổ hợp môn xét tuyển). Sau khi đăng ký xét tuyển, thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

- Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ và dữ liệu xét tuyển theo trình tự tại mục 2.2 hướng dẫn này, kèm lệ phí tuyển sinh của đơn vị mình gửi về X02 qua đường chuyển phát nhanh hoặc giao liên đảm bảo nhận trước khi hết thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển theo lịch tuyển sinh.

- Dữ liệu xét tuyển từ dữ liệu đã được kiểm dò của các trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương sơ tuyển và dữ liệu điểm thi THPT từ Bộ GD&ĐT. Căn cứ nguyện vọng của thí sinh, chỉ tiêu được giao cho từng đối tượng, chỉ tiêu được giao cho từng trường, điểm trúng tuyển đại học CAND, dữ liệu điểm thí sinh và số thí sinh được tuyển thẳng (nếu có), số chiến sĩ đã được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp (nếu có), X02 xét tuyển theo tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trung cấp CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 03 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, điểm ưu tiên khu vực và điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an lấy từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu. Công thức tính như sau: ĐXT=((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

+ ĐXT: điểm xét tuyển

+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND

+ L10, L11, L12: điểm tổng kết 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12

+KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế Bộ LĐTB&XH

+ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế Bộ LĐTB&XH

+ ĐTh: điểm cộng đối tượng theo quy định của Bộ Công an

Riêng các thí sinh đã hoàn thành chương trình các môn văn hóa phổ thông trong chương trình đào tạo trung cấp nghề: Điểm trung bình học tập tương đương điểm trung bình cộng kết quả học tập 03 năm THPT lớp 10, 11, 12 để tính điểm xét tuyển vào trường CAND là trung bình cộng điểm từng môn văn hóa THPT trong cả khóa học theo hệ số của từng môn và làm tròn đến 02 chữ số thập phân, theo công thức sau:

ĐTB= ((ĐM1 x hệ số môn 1) + (ĐM2 x hệ số môn 2) +...+ (ĐMn x hệ số môn n))/(hệ số môn 1 + hệ số môn 2 +...+ hệ số môn n).

- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 03 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm môn ưu tiên cao hơn, trong đó: môn Toán học là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Hóa học, Toán học + Vật lý + Tiếng Anh, Toán học + Hóa học + Sinh học; môn Ngữ văn là môn ưu tiên đổi với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử; Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý; môn Tiếng Anh là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh; môn Tiếng Trung Quốc là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Trung Quốc.

+ Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập 03 năm THPT lớp 10, 11, 12 từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

Trường hợp chỉ tiêu xét tuyển thẳng không thực hiện hết thì chuyển chỉ tiêu sang xét tuyển theo từng đối tượng nam, nữ. Trong trường hợp không thực hiện đủ chỉ tiêu, giao X02 hướng dẫn phương thức tuyển sinh bổ sung để thực hiện tối đa chỉ tiêu, trên nguyên tắc xét điểm từ cao xuống thấp, đảm bảo quy định của Bộ LĐTB&XH.

Thực hiện chiêu sinh, hoàn thiện hồ sơ nhập học, kiểm tra điều kiện nhập học, phân chuyên ngành đào tạo thực hiện theo quy định tại mục 2.2 của Hướng dẫn này.

2.7.2. Tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THPT, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ, công dân thường trú trên địa bàn

2.7.2.1 Đối tượng, điều kiện dự tuyển Phương thức 1 (xét tuyển thẳng)

- Đối tượng và thứ tự ưu tiên xét tuyển:

+ Thí sinh là con đẻ của liệt sỹ CAND;

+ Thí sinh là con đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên);

+ Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND; thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong CAND;

+ Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh;

+ Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT;

+ Thí sinh đoạt giải ba trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (ưu tiên xét tuyển giải từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu, trong trường hợp vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an).

- Điều kiện:

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư 50;

+ Có văn bản đề nghị của Công an các đơn vị, địa phương (kèm hồ sơ minh chứng), Tờ khai và Phiếu đăng ký dự tuyển trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an gửi về X02 thẩm định;

+ Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

- Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng nộp 30.000 đồng lệ phí xét tuyển cho Công an địa phương (trong đó: Công an sơ tuyển: 10.000 đồng, X02: 15.000 đồng, các trường có đào tạo trình độ trung cấp: 5.000 đồng. Công an đơn vị, địa phương thu từ thí sinh và nộp về X02 (sau khi đã trích lại), XO2 sẽ gửi các trường CAND kinh phí sau khi thống kê số liệu đăng ký dự tuyển.

2.7.2.2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển Phương thức 2 (xét tuyển)

Đối tượng:

+ Chiến sĩ nghĩa vụ có quyết định xuất ngũ;

+ Học sinh tốt nghiệp THPT.

- Điều kiện:

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư 50;

+ Tham dự tốt nghiệp THPT, đảm bảo điều kiện dự tuyển đại học CAND và tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024;

+ Đảm bảo ngưỡng đầu vào trình độ trung cấp theo quy định của Bộ LĐTB&XH và được X02 thông báo trước khi xét tuyển;

+ Có hồ sơ đăng ký dự tuyển trung cấp do Công an đơn vị, địa phương gửi về X02.

+ Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

2.7.2.3. Chỉ tiêu: Chỉ tiêu xét tuyển bao gồm cả xét tuyển thẳng được quy định tại Phụ lục 07.

2.7.2.4. Hồ sơ đăng ký

- Danh sách đăng ký xét tuyển trung cấp CAND;

File danh sách đăng ký xét tuyển trung cấp trích xuất từ phần mềm tuyển sinh;

- Tờ khai đăng ký dự tuyển trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an. Công an các địa phương, đơn vị bán cho người dự tuyển với giá 10.000 đồng/bộ, trong đó chuyển về XO2 là 6.000đ/bộ để trả kinh phí in, 4.000đ/bộ còn lại phục vụ việc vận chuyển, phát hành của đơn vị, địa phương mình;

- Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân của thí sinh (trùng với giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân thí sinh sử dụng để đăng ký thi tốt nghiệp năm 2024);

- Bản phô tô giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh. Trường hợp đến thời điểm chưa có giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh thì Công an đơn vị, địa phương tổng hợp và gửi bổ sung ngay sau khi thí sinh nhận giấy báo (chỉ cần nộp bản sao không chứng thực) cho X02;

- Bản sao (được chứng thực) từ bản chính học bạ THPT của thí sinh;

- Giấy tờ chứng nhận ưu tiên trong tuyển sinh của thí sinh;

- Phiếu đăng ký dự tuyển được in ra từ phần mềm tuyển sinh (Phiếu có chữ ký của thí sinh, chữ ký của cán bộ thẩm định và đóng dấu của đơn vị sơ tuyển).

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/thí sinh, trong đó Công an địa phương: 10.000 đồng, X02: 15.000 đồng, các trường có đào tạo trình độ trung cấp: 5.000 đồng. Công an đơn vị, địa phương thu từ thí sinh và nộp về X02 (sau khi đã trích lại), XO2 sẽ gửi các trường CAND kinh phí sau khi thống kê số liệu đăng ký dự tuyển.

2.7.2.5. Tổ chức xét tuyển

- Hình thức, đơn vị tổ chức thực hiện: Hình thức xét tuyển, đơn vị tổ chức thực hiện X02.

- Dữ liệu xét tuyển: Từ dữ liệu của các trường CAND đã kiểm dò và gửi về X02, dữ liệu sơ tuyển của Công an các đơn vị, địa phương đã kiểm dò và dữ liệu điểm thi THPT từ Bộ GD&ĐT.

- Quy trình tổ chức xét tuyển, nhập học: Thực hiện tương tự như xét tuyển Phương thức 3 tuyển sinh tuyển mới đại học chính quy. Trường hợp chỉ tiêu xét tuyển thẳng không thực hiện hết thì chuyển chỉ tiêu sang xét tuyển theo từng đối tượng nam, nữ. Riêng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng thực hiện theo quy chế của Bộ LĐTB&XH. Trong trường hợp không thực hiện đủ chỉ tiêu, giao X02 hướng dẫn phương thức tuyển sinh bổ sung để thực hiện tối đa chỉ tiêu, trên nguyên tắc xét điểm từ cao xuống thấp, đảm bảo quy định của Bộ LĐTB&XH.

2.7.3. Ưu tiên trong tuyển sinh

- Điểm ưu tiên đối tượng, điểm ưu tiên khu vực thực hiện quy chế Bộ LĐTB&XH.

- Điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an:

+ Cộng điểm ưu tiên đối với thí sinh đoạt từ giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế tương ứng với môn đoạt giải, lĩnh vực đoạt giải để xét tuyển thẳng vào các trường CAND. Trong đó: giải nhất (huy chương vàng) được cộng 1.0 điểm; giải nhì (huy chương bạc) được cộng 0.75 điểm; giải ba (huy chương đồng) được cộng 0.5 điểm; giải khuyến khích được cộng 0.25 điểm. Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng một giải cao nhất.

+ Cộng 1.0 điểm đối với thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, con đẻ của nhân viên hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong CAND; con đẻ của cán bộ đã nghỉ mất sức hoặc chuyển ngành xuất ngũ hoặc đã từ trần có thời gian công tác liên tục trong lực lượng Công an từ 15 nằm trở lên tính đến tháng xét tuyển. Cộng 0.5 điểm đối với thí sinh là con đẻ của Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã bán chuyên trách, có thời gian công tác trong lực lượng Công an xã từ đủ 15 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển. Trường hợp thí sinh có bố hoặc mẹ đã bị xử lý hình sự, buộc thôi việc hoặc tước danh hiệu CAND thì thí sinh không được hưởng ưu tiên theo người đó.

+ Thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên thì được hưởng diện ưu tiên cao nhất.

2.8. Tuyển sinh học sinh tốt nghiệp T11 vào đào tạo trình độ trung cấp

2.8.1. Đối tượng, hình thức tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp T11 không trúng tuyển đại học, trung cấp chính quy tuyển mới. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2.8.2. Điều kiện

- Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư 50;

- Là người dân tộc thiểu số;

- Thường trú tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật tại thời điểm tuyến vào T11.

2.8.3. Chỉ tiêu xét chọn: Được xác định sau khi có kết quả xét tuyển đại học, trung cấp CAND theo công thức:

Chỉ tiêu xét chọn = số học sinh tốt nghiệp THPT tại trường trừ số đã trúng tuyển đại học, trung cấp CAND x 20% (tối đa 30 chỉ tiêu).

Trường hợp không thực hiện tối đa 30 chỉ tiêu để đảm bảo tỷ lệ 20% theo quy định, thì chuyển chỉ tiêu còn lại để tuyển Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ vào T08 theo nguyên tắc xét điểm dự tuyển trình độ trung cấp từ cao xuống thấp.

2.8.4. Tiêu chí xét chọn

- Kết quả học tập 03 năm học THPT;

- Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024;

- Chính sách ưu tiên theo khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Bộ LĐTB&XH, Bộ Công an;

- Thành tích trong quá trình phấn đấu, học tập, tham gia hoạt động phong trào tại Trường Văn hóa;

- Không xét chọn đối với học sinh bị kỉ luật từ mức khiển trách trở lên trong 03 năm học THPT hoặc chưa được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2.8.5. Công thức tính điểm xét chọn

ĐXT = (M1+M2+M3)+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

- ĐXT: điểm xét tuyển

- M1, M2, M3: điểm 03 môn thi THPT thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường trung cấp CAND

- KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế Bộ LĐTB&XH

- ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế Bộ LĐTB&XH

- ĐTh: điểm cộng đối tượng theo quy định của Bộ Công an đối với thí sinh dự tuyển trình độ trung cấp CAND

2.8.6. Quy trình xét chọn, cử tuyển

- Căn cứ điểm xét chọn theo công thức trên, T11 thành lập Hội đồng xét chọn để tổ chức xét, lập danh sách học sinh có điểm từ cao xuống thấp, báo cáo về XO2 thẩm định. Trong trường hợp số lượng học sinh cùng một mức điểm xét chọn, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu thì xét chọn theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Thứ nhất, ưu tiên xét học sinh là con đẻ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

+ Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu, lấy điểm 03 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường CAND, lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu;

+ Thứ ba, xét thí sinh có điểm môn ưu tiên cao hơn, trong đó: môn Toán học là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Hóa học, Toán học + Vật lý + Tiếng Anh, Toán học + Hóa học + Sinh học; môn Ngữ văn là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử; Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý; môn Tiếng Anh là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh; môn Tiếng Trung Quốc là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Trung Quốc.

- Sau khi X02 thẩm định danh sách tuyển chọn, Cục trưởng X02 ra quyết định tuyển chọn, cử đi đào tạo tại T08.

2.9. Tuyển sinh cử cán bộ đào tạo trung cấp

2.9.1. Đối tượng

- Cán bộ công tác trong lĩnh vực nghiệp vụ;

- Cán bộ công tác trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật.

2.9.2. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện về tuyển sinh theo quy định của pháp luật phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp;

Trường hợp đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT;

- Tính đến năm dự tuyển không quá 40 tuổi;

- Phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước năm dự tuyển;

- Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật có thời gian công tác từ 08 năm trở lên từ thời điểm được tuyển chọn vào CAND đến năm dự tuyển (bao gồm cả thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, thời gian tạm tuyển). 3.9.3. Tổ chức xét tuyển

Giao X02 hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương xét tuyển sau khi có quyết định phân bổ chỉ tiêu của Bộ Công an, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ trong tuyển sinh.

2.10. Tuyển sinh đào tạo văn hóa nhỏ tuổi (giáo dục văn hóa bậc THPT)

2.10.1. Đối tượng, điều kiện tuyển thẳng

2.10.1.1. Đối tượng tuyển thẳng

- Thí sinh là con đẻ liệt sỹ CAND;

- Thí sinh là con đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên);

- Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND;

- Thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong CAND;

- Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh.

2.10.1.2. Điều kiện tuyển thẳng

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;

Tốt nghiệp THCS trong năm dự tuyển;

- Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học THCS;

- Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định tại Thông tư số 62/2023/TT- BCA ngày 14/11/2023 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng CAND.

2.10.2. Đối tượng, điều kiện xét tuyển

2.10.2.1. Đối tượng xét tuyển: Người dân tộc thiểu số.

2.10.2.2. Điều kiện

- Thuộc thành phần dân tộc cần tuyển (nếu có) theo từng địa phương. - Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

- Tốt nghiệp THCS trong năm dự tuyển.

- Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học THCS.

- Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định tại Thông tư số 62/2023/TT- BCA ngày 14/11/2023 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng CAND.

- Thường trú từ 05 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định còn hiệu lực của pháp luật tại các văn bản sau (hiệu lực văn bản được áp dụng tại thời điểm học sinh nhỏ tuổi sinh sống tại các địa bàn nêu trên):

+ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;

+ Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;

+ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025;

+ Các quyết định cá thể khác còn hiệu lực quy định nội dung trên.

- Học THCS liên tục và tốt nghiệp THCS tại trường đóng tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng III, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật hoặc tại trường dân tộc nội trú.

Thông thạo tiếng nói của dân tộc mình hoặc dân tộc thiểu số theo từng vùng, miền của địa phương nơi thường trú.

2.10.3. Chỉ tiêu: 150 chỉ tiêu (135 nam, 15 nữ)

2.10.4. Tổ chức xét tuyển

- Công an các địa phương thông báo rộng rãi cho thí sinh biết, nộp hồ sơ. Lệ phí sơ tuyển, xét tuyển thực hiện như xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy. Quá trình thông báo phải tuyên truyền rõ chính sách của Bộ Công an: các em trúng tuyển giáo dục THPT tại T11 không thuộc biên chế của lực lượng CAND; quá trình học tập tại T11, kinh phí học tập và các chế độ đối với học sinh do Bộ Công an chi trả. Sau khi tốt nghiệp tại T11, được dự tuyển vào các trường đại học, trung cấp CAND nếu đảm bảo tiêu chuẩn tuyển sinh. Nếu không trúng tuyển đại học, trung cấp CAND được xét tuyển vào lực lượng CAND theo tỷ lệ phù hợp và cử đi học trung cấp CAND ngay.

- Công an các địa phương thực hiện các quy trình sơ tuyển (kiểm tra học lực, hạnh kiểm, sức khỏe, thẩm tra lý lịch, kiểm tra khả năng nói tiếng dân tộc), lập, gửi danh sách và hồ sơ các đối tượng tuyển sinh về T11. Công tác thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị thực hiện tương tự thí sinh dự tuyển đại học chính quy tuyển mới. Mẫu phiếu khám sức khỏe theo mẫu phiếu khám sức khỏe tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới.

- T11 phối hợp Công an các địa phương kiểm tra hồ sơ, tổ chức xét tuyển. Trong trường hợp số lượng hồ sơ nộp nhiều hơn so với chỉ tiêu, xác định diện trúng tuyển lần lượt theo các tiêu chí sau:

+ Tiêu chí 1: xét thí sinh là con đẻ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

+ Tiêu chí 2: xét thí sinh có tổng điểm tổng kết các năm học THCS lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;

+ Tiêu chí 3: xét thí sinh có tổng điểm tổng kết môn Toán, môn Văn trong các năm học THCS lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Đối với các trường hợp thí sinh học theo chương trình Trường học mới (VNEN): điểm tổng kết năm học được lấy theo trung bình cộng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm, việc xếp loại học lực áp dụng theo quy chế của Bộ GD&ĐT đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT, việc xếp loại hạnh kiểm căn cứ theo

T11 lập danh sách thí sinh trúng tuyển theo các tiêu chí quy định, báo cáo X02 thẩm định trước khi chiêu sinh, nhập học.

 

Có thể là hình ảnh về bản thiết kế, cuống vé và văn bản

Có thể là hình ảnh về bản thiết kế và văn bản

Có thể là hình ảnh về cuống vé, bản thiết kế và văn bản

Có thể là hình ảnh về bản thiết kế, cuống vé và văn bản

Có thể là hình ảnh về sơ đồ tầng, bản thiết kế và văn bản

Có thể là hình ảnh về bản thiết kế, sơ đồ tầng và văn bản

Có thể là hình ảnh về bản thiết kế, bản đồ, sơ đồ tầng và văn bản

Có thể là hình ảnh về cuống vé và văn bản

Có thể là hình ảnh về kèn clarinet và văn bản

Có thể là hình ảnh về bản thiết kế và văn bản

Có thể là hình ảnh về bản thiết kế, bản đồ, sơ đồ tầng và văn bản