03/02/2024

Đổi mới phương thức tuyển sinh cán bộ CAND

Tham dự hội thảo có đại diện Bộ GD&ĐT, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, đại diện Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu các học viện, trường đại học CAND, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Tại hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo cho biết: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, phương thức tuyển sinh do cơ sở đào tạo quyết định bao gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Đối với đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học cho cán bộ Công an trong biên chế, thời gian qua, các học viện, trường CAND tổ chức xét tuyển đối với tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thi tuyển, sử dụng kết quả thi của thí sinh để xét tuyển đối với tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ đại học. Công tác tổ chức thi được các trường thực hiện bài bản, đúng quy trình, quy định. Đến nay chưa phát hiện các vấn đề sai sót trong quá trình thực hiện.

Tháng 6/2023, Cục Tổ chức cán bộ đã có công văn thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng cán bộ CAND, trong đó có nội dung chuyển đổi phương thức tuyển sinh từ thi tuyển sang chọn cử cán bộ đi đào tạo tại học viện, trường CAND (xét tuyển) áp dụng từ năm học 2024-2025, giao Cục Đào tạo nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ hướng dẫn về phương thức tuyển sinh (từ thi tuyển sang xét tuyển) đối với các loại hình đào tạo cán bộ (đào tạo lại, đào tạo nâng cao) trong CAND. 

“Đây là nội dung rất quan trọng, ảnh hưởng đến quy trình tổ chức công tác tuyển sinh của các trường CAND và công an các đơn vị, địa phương, Cục Đào tạo đã triển khai nghiên cứu một cách thận trọng, lấy ý kiến đa chiều, rộng rãi từ các học viện, trường đại học CAND, Công an các đơn vị, địa phương để đề xuất dự thảo: Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ sẽ tổ chức xét tuyển theo hồ sơ dự tuyển; đối với trình độ thạc sĩ: Tổ chức bài kiểm tra kết hợp với kết quả học tập ở trình độ đại học; đối với trình độ đại học: Tổ chức bài kiểm tra kết hợp với kết quả học tập ở trình độ trước đó", đồng chí Cục trưởng Cục Đào tạo chia sẻ.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đã có những ý kiến đối với với việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh cán bộ Công an trong biên chế về phương pháp thực hiện, nội dung, quy trình thực hiện áp dụng thống nhất trong toàn lực lượng trên nguyên tắc: Bám sát ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; bám sát quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về trình tự, thủ tục theo đúng quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo, không để xảy ra sai sót về quy định, thẩm quyền trong hoạt động tổ chức tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; việc đổi mới phải bảo đảm vừa đơn giản, hiệu quả và đúng pháp luật, đảm bảo công bằng, khách quan.

Phát biểu tổng kết tại hội thảo, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn cho biết, kết quả hội thảo là căn cứ quan trọng để Cục Đào tạo tổng hợp, tham mưu đề xuất đúng, đề xuất trúng cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về quy trình, thủ tục triển khai thực hiện tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học cho cán bộ Công an trong thời gian tới.

Từ đó, góp phần đạt mục tiêu tại Nghị quyết số 12-NQ-TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ CAND vững mạnh toàn diện, bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, đến năm 2030 có trên 70% cán bộ có trình độ đại học công an trở lên.

Theo CAND.