20/10/2023

Điểm chuẩn hệ trung cấp CAND năm 2023 (đối thí sinh là Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ)

Hiện tại đã có điểm chuẩn của các trường T06, T07, T08, T09, T10  ở cả hai khu vực Bắc và Nam 

1. Phân vùng tuyển sinh

 • - Phía Bắc: Từ tỉnh thừa thiên - Huế trở ra
 • - Miền Nam:  Từ thành phố Đà Nẵng trở vào
 • Năm 2023, có 5 trường CAND tuyển sinh hệ trung cấp CAND đối với chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ gồm: Đại học PCCC, Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND; Trường Cao đẳng ANND I, Trường Cao đẳng CSND I và Trường Cao đẳng CSND II.

  Việc xét tuyển hệ trung cấp CAND đối với chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ được thực hiện theo 2 phương thức và xét tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp.

  Trong đó, phương thức xét tuyển kết hợp được tính theo tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trung cấp CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, điểm ưu tiên khu vực và điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an lấy từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu.

  Công thức tính như sau: ĐXT = ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT+ĐTh

  Trong đó:

  + ĐXT: điểm xét tuyển

  + M1, M2, M3: điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND + L10, L11, L12: điểm tổng kết 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12

  + KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế Bộ LĐB&XH

  + ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế Bộ LĐB&XH

  + ĐTh: điểm cộng đối tượng theo quy định của Bộ Công an.

  Cục Đào tạo cũng lưu ý, trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

  Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

  + Thứ hai, xét thí sinh có điểm môn ưu tiên cao hơn, trong đó: môn Toán học là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Hóa học, Toán học + Vật lý + Tiếng Anh, Toán học + Hóa học + Sinh học; môn Ngữ văn là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử; Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý; môn Tiếng Anh là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh; môn Tiếng Trung Quốc là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Trung Quốc.

  + Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

  Trước đó, Cục Đào tạo vừa công bố điểm chuẩn vào hệ trung cấp các trường CAND năm 2023 đối với đối tượng là học sinh phổ thông. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất hệ trung cấp năm nay là 24,75 điểm đối với nữ phía Bắc, Trường Cao đẳng ANND I.