26/04/2024

Ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024

Thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an giao, ngày 25/4/2024, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác đề thi đánh giá của Bộ Công an có Quyết định số 1535/QĐ-BCĐ ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 (có văn bản gửi kèm). Để nội dung đề thi tham khảo được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong xã hội. Ban Chỉ đạo công tác đề thi đánh giá của Bộ Công an có trách nhiệm ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 làm căn cứ để các thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có cơ sở nghiên cứu, ôn tập cho phù hợp.

Dưới đây là 02 mã đề thi tham khảo của Cục Đào tạo - Bộ Công an năm 2024.

Mã đề thi CA1

Mã đề thi CA2